­ Dressuurproeven klasse ZZ-Zwaar en hoger (subtop) - KNHS

Dressuurproeven klasse ZZ-Zwaar en hoger (subtop)

De subtop bestaat uit de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour (Prix St. Georges en Intermediaire I) en Zware Tour (Intermediaire A, Intermediaire B, Intermediaire II, Grand Prix en Grand Prix Speciaal).

In de klasse ZZ-Zwaar worden meestal twee proeven per wedstrijddag uitgeschreven. Je mag twee proeven rijden, maar het hoeft niet. Voor de overige klassen wordt meestal één proef uitgeschreven, incidenteel een tweede proef. Ook hier geldt dat je twee proeven mag rijden, maar dit hoeft niet. De dressuurproef die je rijdt staat vermeld in het vraagprogramma van de betreffende wedstrijd.

Te rijden proeven subtop

Het schema is slechts een suggestie voor de wedstrijdorganisatie: vanaf 1 april 2016 mogen wedstrijdorganisaties zelf weten welke proeven zij uitschrijven. 

 

ZZ-Zwaar paarden

Januari en februari

35-36

Maart en april

37-38

Mei en juni

35-36

Juli en augustus

37-38

September en oktober

35-36

November en december

37-38

 

NIEUWE FEI-PROEVEN PER 1 JANUARI 2020

Met ingang van 1 januari 2020 voert de FEI nieuwe dressuurproeven in. De KNHS neemt deze wijzigingen (deels) over. Als gevolg van de nieuwe FEI-dressuurproeven worden per 1 januari 2020 ook alle Engelstalige protocollen die tijdens KNHS-wedstrijden gebruikt worden gewijzigd.

Voor de hieronder genoemde rubrieken worden de protocollen gewijzigd:

Children proeven; Preliminary A, B, Children Team, Children Individual

Intermediaire 1

Intermediaire A

Intermediaire B

Intermediaire 2

Grand Prix

Het gaat om in de GP, Inter 2, GP= wijziging in tijd,GP, Inter 2= onderdeel 15 vliegende wissel op X vanuit middengalop in plaats van op K, Inter B= andere proeflijnen (geheel nieuwe proef), Inter A= passage wordt nu afzonderlijk beoordeeld, Inter 1= tekstuele wijziging onderdeel 19 (toevoeging verzameling),  Children proeven zijn zowel tekstueel als inhoudelijk gewijzigd ook zijn hierin de penalty points aangepast. 

Omdat tijdens KNHS-wedstrijden gebruik wordt gemaakt van de FEI-proeven betekent dit dat vanaf 1 januari 2020 ook tijdens KNHS wedstrijden de nieuwe protocollen ingaan.

Op 1 januari 2016 heeft de FEI een wijziging doorgevoerd in de proeven voor Young Riders, U25 en Senioren (LT en ZT). De wijziging hield in dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing gold uitsluiting. Tijdens de General Assembly van de FEI in 2015 waar over voorgestelde wijzigingen wordt besloten heeft Nederland duidelijk aangegeven het niet met de voorgestelde wijziging eens te zijn. Er is dan ook besloten dat de KNHS de wijziging tijdens KNHS-wedstrijden niet gaat doorvoeren. Op de protocollen voor 2020 voor deze rubrieken is de FEI-wijziging daarom nog steeds niet opgenomen en geldt het

Download de proeven:

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 januari 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 januari 2021
  • Sportprogramma van The Dutch Masters gaat door in 2021
    Sportprogramma van The Dutch Masters gaat door in 2021
  • TeamNL Podcast: Edward Gal en het paard dat verkocht werd: Totilas
    TeamNL Podcast: Edward Gal en het paard dat verkocht werd: Totilas