­ Regels en reglementen - KNHS

Regels en reglementen

Dressuurwedstrijden worden gereden volgens de reglementen van de KNHS, die als PDF beschikbaar zijn. Is het niet mogelijk of wenselijk om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken. Naast de specifieke regels voor dressuurwedstrijden vind je in dit onderdeel ook extra uitleg over het meedoen aan dressuurwedstrijden. Algemene informatie over het rijden van wedstrijden staat op het onderdeel 'Wedstrijden rijden'.