­ Disciplinereglement dressuur - KNHS

Disciplinereglement dressuur

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline dressuur als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-dressuurwedstrijden. Dit disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je
dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.

Para-dressuur
In bijlage 1 van het Algemeen Wedstrijdreglement staat informatie over het rijden van para-wedstrijden. De KNHS erkent voor wat betreft de sporttechnische bepalingen de FEI Para Equestrian-reglementen voor het gebruik tijdens KNHS-rubrieken Aangepast Sporten. Let op: per 1 januari 2017 zijn de nieuwe FEI-regels ingegaan. Lees meer over deze wijzigingen.

Gebruik bokriempje
Sinds 1 april 2017 is een bokriempje bij het losrijden toegestaan. We krijgen regelmatig de vraag of het bokriempje tijdens de proef wel of niet aan het zadel mag zitten. Het antwoord is simpel: het bokriempje hoeft tijdens de proef niet van het zadel verwijderd te worden, maar je mag het niet gebruiken. Doe je dat wel, dan heeft dat gevolgen voor het cijfer voor het betreffende onderdeel én het cijfer voor houding en zit.

Gebruik zadels met open of gesloten pommel
We krijgen regelmatig de vraag of een (boomloos) zadel met een open of gesloten pommel toegestaan is tijdens dressuurwedstrijden. Het antwoord is; Dit is toegestaan. Hier geldt hetzelfde als voor zadels met een (vaste) voorziening aan het zadel die fungeert als bokriempje je mag je er tijdens de proef niet aan vasthouden. Doe je dat wel, dan heeft dat gevolgen voor het cijfer voor het betreffende onderdeel én het cijfer voor houding en zit.

Gebruik Toe stoppers
Het gebruik van Toe Stoppers is toegestaan vanwege de veiligheid. In het reglement staat als eis dat het zadel engels en/of daarop lijkend moet zijn en voorzien moet zijn van ruime beugels, dit zodat in geval van nood de voet de beugel kan verlaten.
Vanwege veiligheidsredenen mogen de stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt. Bij het gebruik van Toe stoppers moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van het zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden bij het gebruik van Toe stoppers.

Gebruik technische hulpmiddelen
Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hartslagmeter en/ of teugeldrukmeter is niet toegestaan.

Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
Welke dressuurjasjes zijn toegestaan tijdens KNHS-wedstrijden? Mag ik met plastic sporen rijden? Mag ik met een bit rijden dat niet op de afbeeldingen in het disciplinereglement staat? Mag ik met een hoofdstel starten dat afwijkt van de afbeeldingen? Mag ik speldjes op mijn revers dragen? Er komen steeds meer nieuwe producten of variaties op bestaande producten op de markt. Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over kleding, hulpmiddelen en harnachement.

Klassenindeling en nieuw gevormde combinaties
Een nieuwe combinatie kan door middel van de inschalingstabellen welke gepubliceerd staan onderaan deze webpagina bepalen in welke klasse moet worden uitgekomen op wedstrijden. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/pony-ruiter) zal deze combinatie geplaatst worden in de hoogst gemeenschappelijke klasse of een klasse lager indien het reglement en de inschalingstabel dit toe laat. De hoogste klasse van een ruiter is de klasse waarin ooit een winstpunt is behaald. De hoogste klasse van een paard is de klasse waarin door het paard ooit een winstpunt is behaald.


WIJZIGINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT DRESSUUR PER 1 APRIL 2019:
Op 1 april 2019 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement dressuur in. Hieronder lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

FEI-jeugdrubrieken
Uit het wedstrijdreglement dressuur zijn de bepalingen voor deelname aan de FEI-rubrieken Junioren en Young Riders per 1 april 2019 verwijderd. Deze rubrieken worden verreden volgens het FEI-reglement en horen daarom niet thuis in het wedstrijdreglement dressuur. In het KNHS-wedstrijdreglement dressuur is per 1 april opgenomen dat de behaalde punten door Young Riders op KNHS-wedstrijden worden geregistreerd in de klasse Young Riders. Dit betekent dat Young Riders volgens de reguliere promotieregeling bij het behalen van 10 winstpunten kunnen promoveren naar de klasse Lichte Tour. De punten behaald in Childrenproeven worden bijgeschreven in de klasse Z1 en tellen ook mee voor promotie. Dit ter promotie van FEI-jeugdrubrieken.

Leeftijd paard
Het KNHS-reglement is per 1 april 2019 gelijk getrokken met de bepalingen van de FEI, wat betreft de vereiste leeftijd van het paard voor deelname aan Young Riders-rubrieken. Een paard dat deelneemt aan een dressuurwedstrijd moet de volgende leeftijd* hebben bereikt:
Klasse BB en B: minimaal 3 jaar vanaf 1 oktober
Klassen L1 en L2: minimaal 4 jaar vanaf 1 april
Klassen M1 en M2: minimaal 5 jaar vanaf 1 april
Klassen Z1 en Z2: minimaal 6 jaar
Klasse ZZ-Licht: minimaal 6 jaar
Klasse ZZ-Zwaar: minimaal 6 jaar
Klasse Lichte Tour: minimaal 7 jaar 
Klasse Zware Tour: minimaal 8 jaar 
Voor de jeugdrubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 zie de bepalingen op deze website.

*De leeftijd van een paard wordt gerekend vanaf de eerste januari van het geboortejaar en wordt per 1 januari met een jaar verhoogd. Voor bepaalde internationale wedstrijden gelden aanvullende beperkende bepalingen (zie hiervoor het FEI-reglement dressuur).

Voorlezen
Alle proeven tot en met de klasse ZZ-Zwaar mogen vanaf 1 april 2019 worden voorgelezen. Op deze manier is dit voor alle KNHS-dressuurproeven gelijk.

Kledingvoorschriften
In de kledingvoorschriften zijn de uitzonderingen met betrekking tot het verenigingstenue verwijderd in het disciplinereglement dressuur. Wordt er met verenigingstenue gereden, dan gelden de bestaande  kledingvoorschriften.

Harnachement
Bij het harnachement is een bepaling opgenomen over hoe strak de neusriem mag worden bevestigd (kijk hier voor de video met toelichting). Het gebruik van beenbescherming en / of springschoenen is vanaf 1 april 2019 toegestaan tijdens een hors-concours (HC) start. Hier is veel vraag naar omdat paarden vaak HC worden gestart om weer in het wedstrijdritme te komen na bijvoorbeeld een blessure. Het gebruik van een Thiedemann-teugel is niet meer toegestaan tijdens het losrijden maar alléén tijdens een prijsuitreiking. Dit omdat de Thiedemann-teugel in de praktijk vaak onjuist wordt gebruikt tijdens het losrijden.

Jurering
De tweede proef van dezelfde combinatie hoeft per 1 april 2019 niet meer door een ander jurylid te worden beoordeeld. Dit omdat in de praktijk dit al vaak het geval was. Het maximaal aantal te beoordelen combinaties door een jury per dag wordt voor alle rubrieken gelijkgetrokken naar 36 combinaties.

Afdelingsdressuur
De klassenindeling voor de afdelingsdressuur komt per 1 april 2019 te vervallen. Ieder team bepaalt zelf in welke klasse zij uit willen komen. Dit om de afdelingsdressuur te stimuleren en laagdrempeliger te maken.

Viertallen kür op muziek
De kür op muziek voor viertallen wordt bij voorkeur beoordeeld door een jurylid met zowel de licentie ‘Kür op muziek’ als de licentie ‘Afdelingsdressuur’. Als de kür op muziek wordt beoordeeld door twee juryleden dan jureren zij gezamenlijk bij C. Dit laatste is nieuw en heeft als reden dat bij twee juryleden beide licenties vertegenwoordigd zijn en het ene jurylid zich kan focussen op de technische beoordeling en het andere jurylid op de artistieke beoordeling van de proef. 

Dameszadel
Het artikel over dameszadel komt te vervallen in het disciplinereglement dressuur. Dit komt maar weinig voor tijdens reguliere dressuurwedstrijden, daarom publiceren we de bepalingen op de website.

Categorie: dressuurreglement

Download het dressuurreglement (PDF):

Ander Nieuws

  • Edward Gal derde in Kür op muziek bij Jumping Amsterdam
    Edward Gal derde in Kür op muziek bij Jumping Amsterdam
  • Jeanine Nieuwenhuis KNHS Talent van het Jaar 2019
    Jeanine Nieuwenhuis KNHS Talent van het Jaar 2019
  • Emmelie Scholtens knap derde voor TeamNL bij Jumping Amsterdam
    Emmelie Scholtens knap derde voor TeamNL bij Jumping Amsterdam