­ Regels en reglementen endurance - KNHS

Regels en reglementen endurance

Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Wijzigingen per 1 maart 2021

Het wedstrijdreglement endurance is helemaal opnieuw bekeken. Er zijn zowel inhoudelijke wijzigingen gedaan als wijzigingen in de vorm en opbouw van het reglement. Het reglement is nu logischer opgebouwd waardoor het tevens leesbaarder is geworden.

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort benoemd:

 • De finish van de impuls en klasse I

De finish van deze klassen is al jaren een punt van aandacht en het forum denkt met deze aanpassingen voor verbetering te zorgen. Bij de finish van de impuls en klasse I wordt de hartslagfrequentie van de paarden direct geteld, waarbij de hartslagfrequentie 60 of lager moet zijn. Wanneer de hartslagfrequentie op de finish hoger is dan 60 slagen per minuut moet de ruiter het paard binnen 10 minuten (eenmalig) opnieuw aanbieden. Wanneer de hartslagfrequentie dan nog steeds hoger dan 60 is volgt uitsluiting. Er is een flyer gemaakt om duidelijk te laten zien hoe de finish in deze klassen wordt ingericht, deze is hieronder te downloaden.

 • Opmaken van het klassement in de impuls en klasse I

De combinatie die zijn paard op de finish gelijk kan aanbieden en waarvan de snelheid het dichtst bij de gemiddelde snelheid van 12km/ uur in de impulsrubriek en 13km/uur in de klasse I ligt, is de winnaar van de betreffende rubriek.

Combinaties waarbij het paard bij de finish een hartslagfrequentie van 60 of lager heeft eindigen in het klassement boven combinaties waarbij de hartslagfrequentie pas bij de tweede keer tellen 60 of lager is. Ongeacht de gereden snelheid. Vervolgens wordt gekeken naar de gereden snelheid:

Impuls:

 • de combinatie die het dichtst bij de 12 km/uur gereden heeft, wordt als eerste geplaatst. De gemiddelde snelheid moet tussen de 8 en 12 km/uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de gemiddelde snelheid lager dan 8 of hoger dan12 km/uur is.
 • Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 12 km/uur ligt en beide paarden bij de finish een hartslagfrequentie van 60 per minuut of lager hebben, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.

Klasse I:

 • De gemiddelde snelheid van de rit moet tussen de 9 en 14 km/ uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de snelheid lager dan 9 km/uur of hoger dan 14 km/uur gemiddeld is.
 • Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 13 km/uur ligt en beide paarden bij de finish een hartslagfrequentie van 60 per minuut of lager hebben, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.

 

 • Het geven van assistentie is duidelijker omschreven
  Er bestaat onduidelijkheid wanneer assistentie nou wel en niet toegestaan is tijdens de wedstrijd. Dit is duidelijker omschreven in het reglement. Een belangrijke wijziging is dat het harnachement uitsluitend in de vetgate van het paard gehaald mag worden.

 • Het gebruik van hoefschoenen is opgenomen in het reglement
  Het was onduidelijk of hoefschoenen nou wel of niet gebruikt mochten worden en als ze gebruikt werden wat dan van toepassing was tijdens de keuring. Het betrof hier ongeschreven regels die nu duidelijk in het reglement zijn opgenomen. Waarbij ruiters vrij zijn in de keuze met of zonder hoefschoenen te rijden en te keuren. Maar wel te allen tijde gehoor moet geven aan de dierenarts wanneer hij/ zij wil controleren op wondjes of schuurplekjes. Wanneer daar aanleiding voor is kan de dierenarts besluiten om het paard zonder hoefschoenen te laten voordraven. Dit is niet hetzelfde als het aanvragen van een second opinion. De aanvraag voor second opinion dient direct na de afkeuring van de dierenarts plaats te vinden.

 • Het rijden op GPS is omschreven
  Er zijn een aantal wedstrijdorganisaties die graag de route op GPS willen laten verrijden. Hier is een aantal keer dispensatie voor verleend en wordt nu opgenomen in het reglement.

 • Vetgatetijd 40 minuten opgenomen
  Er is een standaard rusttijd opgenomen van 40 minuten in het reglement. De jury kan in overleg met de hoofdwedstrijddierenarts en de wedstrijdorganisatie beslissen de minimale rusttijd te verkorten of te verlengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • Minimale leeftijd paard
  De minimale leeftijd voor de paarden in de klasse IV zijn aangepast gelijk aan de FEI.
  IV tot 140 km 7 jaar oud (was 6 jaar)
  IV 140-160 km 8 jaar oud (was 7 jaar).

Het Wedstrijdreglement Endurance is hieronder te downloaden.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de KNHS.

Categorie: endurancereglement

Downloads:

Ander Nieuws

 • Twee Nederlandse combinaties naar EK en WK Endurance in Spanje
  Twee Nederlandse combinaties naar EK en WK Endurance in Spanje
 • FEI annuleert Wereldkampioenschap Endurance 2022
  FEI annuleert Wereldkampioenschap Endurance 2022
 • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022