­ Veelgestelde vragen - KNHS

Veelgestelde vragen

 • Jeugdrubrieken Eventing

  • Waarom wordt dit georganiseerd?

   Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij het kind samenwerkt met een ander levend wezen. Dit vraagt veel van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in ons wedstrijdsportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde omgang met het paard/ de pony vormen de basis voor het goed leren paardrijden. Het is daarom belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor de jeugd. Als we kijken naar de pedagogische aspecten van de ontwikkeling van een kind blijkt dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport (B t/m Z2) hier niet of onvoldoende op aansluit. Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, rijdt je dezelfde proeven als je 14-jarige zus en zelfs als volwassenen en wordt je ook nog eens op dezelfde manier beoordeeld door de jury. Je wordt als 8-jarige in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een d-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk!

  • Wat houden de leeftijdsrubrieken in eventing in?

   In plaats van de reguliere rubrieken tijdens ponywedstrijden die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. Het doel is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony speelt dan geen rol meer maar het kind staat dan meer centraal. De klassenindeling wordt iets anders. We vermelden  de hoogte van de klasse in plaats van B t/m Z. De volgende inschalingstabel gebruiken we:

   Huidige klasse

   Leeftijdsgericht klasse

   Klasse B ABC pony’s

   60 cm

   Klasse B DE  pony’s

   70 cm

   Klasse L ABC  pony’s

   70 cm

   Klasse B paarden

   80 cm

   Klasse L DE  pony’s

   80 cm

   Klasse M CDE  pony’s

   90 cm

   Klasse L paarden

   90 cm

   Klasse  Z CDE  pony’s

   100 cm

   Klasse M paarden

   100 cm

   De kinderen blijven wel gewoon rijden op de hoogte waar ze nu ook in rijden. De winstpunten die zij behalen in de jeugdrubrieken tellen dus ook gewoon mee.

   De volgende rubrieken worden uitgeschreven:
   Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar
   Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar
   Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

   Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.

  • Waarom is er gekozen voor deze leeftijdsindeling?

   Vanuit de sportpsychologie zijn er leeftijdsindelingen mogelijk. Ieder leeftijdsgroep heeft bepaalde aandachtspunten en kenmerken wat deze groepen specifiek maakt en waarop de indeling is gebaseerd. Zo hebben kinderen tot 11 jaar heel andere motorische vaardigheden dan kinderen van bijvoorbeeld 14 jaar. Hierbij is ook gekeken naar leeftijdsindelingen die op school worden gehanteerd en leeftijdsindelingen die in andere sporten gebruikt worden. Daarnaast is bij de leeftijdsindeling rekening gehouden met aansluiting bij de FEI leeftijdsindeling. Uiteraard hebben wij in de voorbereiding al uitgebreid gekeken naar het aantal kinderen in de verschillende leeftijden dat momenteel start in de dressuur, met welke categorie pony ze starten en in welke klasse. Op basis daarvan hebben wij deze 3 leeftijdscategorieën gemaakt. Die indeling hebben we zo gemaakt omdat we denken dat het aantal rubrieken niet groter of kleiner wordt dan nu het geval is en uiteindelijk hopen we misschien zelfs vollere rubrieken te krijgen. Maar dit zijn allemaal berekeningen op papier en om een goed beeld te krijgen van de praktijk gaan we deze pilot draaien. Later kunnen wij dan de resultaten van de pilot gaan bekijken en aanpassingen doen waar nodig.

  • Wanneer gaat dit in?

   In de periode maart t/m mei starten we met 2 testwedstrijden jeugdrubrieken.

  • Waarom wordt er gestart met maar 2 wedstrijden?

   We starten met 2 wedstrijden zodat we dit goed kunnen begeleiden en monitoren. Verloopt dit goed dan is het voor alle wedstrijdorganisaties die t/m november 2020 een wedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de eventing.

  • Welke wedstrijden doen al mee aan de pilot?

   - SGW Snorrewind

   - SGW Texel

  • Hoe kan ik mij inschrijven?

   In de KNHS-wedstrijdkalender staan de wedstrijden vermeld die deze jeugdrubrieken uitschrijven. Je kunt de wedstrijden vinden door in het zoekveld te zoeken op: Jeugd Pilot.

   Onder wedstrijdinformatie staat dan vermeld Jeugd Pilot. Je kunt je voor de Jeugd Pilot wedstrijden inschrijven via Mijn KNHS.

  • Voor welke rubriek moet ik me inschrijven als ik volgende week jarig ben?

   Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is. Dus wanneer je volgende week jarig bent en de wedstrijd vindt na jouw verjaardag plaats dan schrijf je je in voor de leeftijdsrubriek waarin je moet starten op de dag van de wedstrijd.

  • Blijf ik tijdens de jeugdrubrieken in dezelfde klasse rijden als waar ik nu in rijd?

   De jeugrubrieken worden uitgeschreven op hoogte van de cross. Voor de jeugrubrieken eventing hebben we de klasseindeling 60 – 70 – 80 – 90 en 100 cm. De winstpunten die je haalt in de jeugdrubrieken tellen gewoon mee.

  • Komen er dan ook nieuwe dressuurproeven voor de jeugdrubrieken?

   Nee, de dressuurproeven blijven hetzelfde zoals je die gewend bent. De volgende indeling kan je aanhouden voor de jeugdrubrieken:

   Jeugdklassen

   60 cm

   70 cm

   80 cm

   90 cm

   100 cm

   Dressuurproef

   4 en 6

   4 en 6

   8 en 10

   12 en 14

   CCIP2*

  • Worden er dan ook selecties en kampioenschappen georganiseerd met jeugdrubrieken?

   In 2020 nog niet. We starten nu alleen met een pilot.

  • Ik heb geen pony maar een paard. Kan ik ook meedoen aan de pilotwedstrijden?

   Dat kan! Als je een paard hebt en je bent 12 jaar oud mag je meedoen in de leeftijdsrubrieken JO12 en JO15.

  • Ik ben 12 jaar en ik rijd nog op een grote B-pony in de klasse L ABC. Moet ik nu rijden tegen DE-pony’s?

   Ja dat kan. Omdat je 12 jaar oud bent kom je in de jeugdrubrieken in de klasse 70 cm  (Klasse L ABC) uit tegen je leeftijdsgenootjes t/m 14 jaar. De hoogte van de pony maakt dan niet meer uit.

  • Voor welke jeugdrubriek/ hoogte kan ik mij inschrijven?

   Voor de jeugdrubrieken schrijf je je als ponyruiter nog regulier in op de categorie van je pony. Het enige wat anders is dat de hoogte van de klasse nu vermeld wordt bij het inschrijven. De jeugdruiters met paarden kunnen zich inschrijven voor de desbetreffende paardenklasse waar Jeugd Pilot bij vermeld staat.

  • Kan onze wedstrijd deelnemen als testwedstrijd in maart - april?

   We starten met 2 wedstrijden zodat we dit goed kunnen begeleiden en monitoren. Verloopt dit goed dan is het voor alle wedstrijdorganisaties die vanaf 1 juni t/m half september een wedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de eventing. Heb je als organisatie interesse in de pilot jeugdrubrieken eventing meld je dan aan via wedstrijden@knhs.nl

  • Hoe kan ik mijn wedstrijd aanmelden voor de pilot jeugdrubrieken en hoe maak ik het vraagprogramma aan?

   Als u vanaf juni t/m november een wedstrijd organiseert en deze ook al is aangemeld op de eventingkalender, dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de eventing. U maakt uw vraagprogramma aan zoals u gewend bent. Een KNHS Medewerker zal na de sluitingsdatum de inschrijvingen sorteren op leeftijd en de juiste jeugdrubriek vermelden. Dit wordt afgestemd met de wedstrijdorganisatie.  In de wedstrijdkalender wordt bij de wedstrijd door ons ook aangegeven dat de wedstrijd deelneemt aan de pilot jeugdrubrieken. Heeft u uw vraagprogramma al ingediend en wilt u deelnemen aan de pilot jeugdrubrieken? Dan kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl. Wij kunnen dan de rubrieken voor u aanpassen.

  • Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een pilotwedstrijd? 

   Voor het deelnemen aan de pilot hebben we wel een aantal voorwaarden gesteld.

   • De deelnemende wedstrijden kunnen geen selectiewedstrijd, kring- en/of regiokampioenschap zijn. Ook competitiewedstrijden zijn uitgesloten.
   • Inschrijven voor de (hele) wedstrijd is alléén mogelijk via Mijn KNHS.
   • Voor de uitslagverwerking zult u gebruik moeten maken van het uitslagverwerkings-programma SGW-Live
   • Vooraf dient u de juryleden aan de KNHS door te geven.
   • Alle leeftijdsrubrieken en klassen moeten worden uitgeschreven tijdens de wedstrijd
   • Na afloop van de wedstrijd worden op de reguliere wijze de uitslagen naar de KNHS verzonden.
   • De resultaten behaald door de deelnemers worden op de reguliere wijze geregistreerd. Dit betekent dat de behaalde punten gewoon meetellen in de klasse en ponycategorie waarin de deelnemer regulier start.
  • Welke rubrieken moet ik dan uitschrijven als wedstrijdorganisatie? 

   Voor de wedstrijden worden de rubrieken uitgeschreven in de volgende leeftijdsgroepen:
   Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar
   Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar
   Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar
   Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is. 

   Controle hierop hoeft niet door jullie te  worden gedaan. Dit gebeurt net zoals nu het geval is achteraf door het systeem.

  • Hoe kunnen deelnemers zich inschrijven voor de Jeugdrubrieken?

   De deelnemers schrijven regulier in via Mijn KNHS.  Een KNHS Medewerker zal na de sluitingsdatum de inschrijvingen sorteren op leeftijd en de juiste jeugdrubriek vermelden. Dit wordt afgestemd met de wedstrijdorganisatie.

  • Verandert er iets in de uitslagverwerking voor de cross?

   Nee, de reglementaire bepalingen voor de uitslagverwerking en het verder verloop van de wedstrijd (bv Veterinaire keuring) blijven hetzelfde.

  • Kan ik als wedstrijdorganisatie ondersteuning krijgen vanuit de KNHS bij het organiseren van een pilotwedstrijd?

   Wanneer u als wedstrijdorganisatie heeft aangegeven deel te willen nemen aan de pilot jeugdrubrieken eventing zullen wij contact met u opnemen. Van ons krijgt u dan de benodigde informatie. Vanuit de KNHS zullen we u naar behoefte ondersteuning geven. Vanaf het moment dat het vraagprogramma wordt aangemaakt tot het moment waarop de uitslagen naar de KNHS worden verzonden. We hebben een drietal personen voor u klaar staan die u hierin zullen begeleiden van begin tot het eind. En ook op de wedstrijddag zelf.

   Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de Servicedesk en de afdeling Wedstrijden. Dit kan tijdens kantoortijden (8:30 – 17:00 uur) via telefoonnummer 0577 408 300, via de mail servicedesk@knhs.nl of wedstrijden@knhs.nl of via Whatsapp 06-22645441.

  • Geldt de bestaande handicapregeling en het samenvoegen van rubrieken?

   Om de juiste resultaten uit de testwedstrijden en de pilot te kunnen halen is het belangrijk dat iedere wedstrijd alle leeftijdsrubrieken en klassen uitschrijft en laat verrijden. Wanneer voor bepaalde leeftijdsgroepen en klassen heel weinig deelname is kan er in overleg met de KNHS besloten worden om leeftijdsgroepen samen te voegen en/of klassen in handicap te laten verrijden. Dit betekent dan wel een aanpassing in de handicap regeling en de mogelijkheden voor het samenvoegen;

   De volgende samenvoeging voor de jeugdrubrieken eventing  is in overleg met de KNHS mogelijk;

   • JO15 en JO19

   Handicapregeling klassen
   Het in handicap laten verrijden van de verschillende klassen binnen de leeftijdsgroepen ongeacht of de leeftijdsgroepen zijn samengevoegd is in overleg met de KNHS.

  • Wat betekent dit voor de stijlbeoordeling?

   De 60, 70 en 80 cm jeugdrubrieken worden verreden met stijlbeoordeling. Dit staat gelijk aan de huidige klasse B (ABC), klasse B (DE) en klasse B paarden met of zonder dressuur.

  • Kan ik de juryleden die ik normaal ook benader voor mijn wedstrijd nu ook vragen? En waarom moet ik de juryleden voor mijn wedstrijd doorgeven aan de KNHS? En waar moet ik rekening mee houden als ik juryleden uitnodig?

   Om ook onze juryleden te kunnen informeren over deze testwedstrijden is het belangrijk dat bij het uitnodigen van de officials voor de wedstrijd aan hen wordt aangegeven dat het om een wedstrijd jeugdrubrieken gaat. De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden maar niet op categorie van de pony. Het kan dus zij dat de jury in zijn/haar rubriek een 70 cm proef beoordeeld waarbij pony’s en paarden door elkaar heen rijden. Hier zal het jurylid zich bewust van moeten zijn. Ook de parcoursbouwers voor het springen en de cross moeten hier rekening mee houden.  Om die reden willen we u dan ook vragen om ruim van te voren de gegevens van de officials aan ons door te geven zodat zij ook vanuit de KNHS een persoonlijk bericht met informatie hierover ontvangen.

  • Moet ik als dressuur jurylid andere proeven beoordelen tijdens de pilotwedstrijden?

   Nee, u beoordeelt de reguliere proeven. De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden maar niet op categorie van de pony. De volgende indeling kunt u aanhouden voor de jeugdrubrieken eventing:

   Jeugdklassen

   60 cm

   70 cm

   80 cm

   90 cm

   100 cm

   Dressuurproef

   4 en 6

   4 en 6

   8 en 10

   12 en 14

   CCIP2*

  • Beoordeel ik dezelfde klassen als regulier?

   De dressuurproeven blijven ongewijzigd. In de springfase verandert er ook niets voor de beoordeling. Zowel de dressuur- als springjury moet op de hoogte te zijn van de reglementaire bepalingen voor de desbetreffende fase in het Disciplinereglement Eventing. De 60, 70 en 80 cm worden voorzien van stijlbeoordeling. Deze beoordeling blijft ook ongewijzigd.

  • Worden juryleden speciaal opgeleid en bijgeschoold voor het beoordelen van jeugdrubrieken?

   Nee, dat is niet het geval voor de pilot jeugdrubrieken in 2020. U beoordeelt de dressuurproeven,  springen of rijden van wijze in de cross (60, 70 en 80 cm) zoals als u altijd doet.

  • Waar moet ik als jurylid rekening mee houden wanneer ik gevraagd wordt de jeugdrubrieken te beoordelen?

   De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden maar niet op categorie van de pony. Het kan dus zij dat u als jury in uw rubriek een L proef/ parcours beoordeeld waarbij pony’s en paarden door elkaar heen rijden. U beoordeelt de dressuur- of springproef zoals u gewend bent.

   Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is tot en met de dag dat de eindleeftijd bereikt is. Controle hierop hoeft niet door u als jurylid te  worden gedaan.

  • Waar moet ik als parcoursbouwer voor het springen rekening mee houden?

   De jeugdrubrieken worden verreden op hoogtes 60, 70, 80, 90 en 100 cm. In het springparcours moet er rekening gehouden worden met het gebruik van dubbelsprongen. Vanaf de 90 cm mag er 1 dubbelsprong en in de 100cm mogen er 2 dubbelsprongen gebouwd worden. Als parcoursbouwer kan de informatietabel voor jeugdrubrieken eventing aangehouden worden. Deze tabel is hier te vinden.

  • Waar moet ik als crossbouwer rekening mee houden?

   Paarden en pony’s gaan over hetzelfde traject voor een klasse. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met het gebruik van dubbel- en combinatiesprongen. Voor de jeugdrubrieken mogen er geen dubbel-/ combinatiesprongen op minder dan 2 galopsprongen geplaatst worden. Combinatiesprongen moeten op minstens drie of meer galopsprongen geplaats worden eventueel in flauwe bocht zodat paard- en pony-ruiters zich hierop kunnen aanpassen. Om de parcoursbouwer cross hier in te ondersteunen heeft de KNHS richtlijnen opgesteld ter ondersteuning voor het bouwen van een cross voor de jeugdrubrieken. Deze richtlijnen zijn hier te vinden

  • Waar moet ik als Technisch Afgevaardigde rekening mee houden?

   De TA begeleidt in de voorfase de crossbouw en staat tijdens de wedstrijd de wedstrijdleiding bij in de technische zaken (o.a. terreinindeling, draaiboek, briefen officials etc.). Voorafgaand de wedstrijd zal de TA de desbetreffende officials briefen over de jeugdrubrieken en richtlijnen voor het springen en crossbouw.  Ook vanuit de KNHS zullen de officials een persoonlijk bericht met informatie hierover ontvangen.