Wedstrijdkalender

Alle nationale en internationale wedstrijden in Nederland zijn in de kalender opgenomen, uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen. Hou daarom eventuele nieuwe versies van de jaarplanning in de gaten.  De datum van de versie staat altijd in de bestandsnaam. Wedstrijden die in deze planning staan komen automatisch in MijnKNHS.nl zodra ze door de organisatie zijn aangevraagd en de KNHS ze heeft goedgekeurd. 

Wedstrijdkalender Eventing 2019

Ander Nieuws

  • Instructiefilm voor hinderniscontroleurs (*video)
    Instructiefilm voor hinderniscontroleurs (*video)
  • Deelnemers internationale wedstrijden 15 t/m 21 juli 2019
    Deelnemers internationale wedstrijden 15 t/m 21 juli 2019
  • 15 september KNHS Instructeurscongres op Horse Event
    15 september KNHS Instructeurscongres op Horse Event