­ Menforum - KNHS

Menforum

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. Daar wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Het menforum wordt vanuit de KNHS werkorganisatie ondersteund door disciplinespecialist Arjen Coppoolse.

Heb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan contact op met het forum via het mailadres forummennen@knhs.nl. Gaat je idee of vraag over een specifiek district, geef dit dan aan in de e-mail. 

 

Even voorstellen: de leden van het menforum

 

Voorzitter
Harry Koning

Harry Koning neemt de voorzittershamer van het KNHS Menforum over van Hermann van den Bosch. Als groot liefhebber van de mensport wil hij graag een bestuurlijke bijdrage leveren aan de sport. In het verleden was hij als deelnemer actief in de mensport met een tweespan paarden in de toenmalige klasse 4 en met een vierspan paarden klasse 3. Dit is niet de eerste keer dat Harry zich op bestuurlijk niveau inzet voor de mensport. Zo was hij ooit de eerste voorzitter van KNHS mendistrict noord en heeft hij in die periode in de disciplinecommissie gezeten.

 

District Noord
Paul Versluis


Als jong jochie reed ik al veel paard: voornamelijk springen, maar mijn passie was dressuur. Toen ik 21 was ben ik gaan mennen en al snel kwam ik erachter dat ik mijn passie voor dressuur beter kwijt kon in de mensport dan onder het zadel. Ik wil mij er sterk voor maken dat de komende generatie menners net zoveel plezier aan de sport beleeft als ik de afgelopen 25 jaar heb gedaan (en nog lang hoop te doen). Door mijn werk als paardengebitsverzorger en mijn rol als zowel deelnemer, instructeur als jurylid sta ik tussen de mensen. Zo kan ik geluiden opvangen van deelnemers, officials en organisatoren. Voor deze mensen wil ik mij toegankelijk opstellen en een luisterend oor bieden. De mensport is immers van ons allen. Mijn speerpunten zijn: paardenwelzijn en fair play, de kwaliteit van de opleidingen verbeteren en de mensport naar een hoger niveau brengen.

 

Ito Werkman

District Noord
Ito Werkman

Al meer dan 25 jaar geniet ik als wedstrijdmenner van onze prachtige sport. Daarom vind ik het een uitdaging om in mijn bestuursfunctie hiervoor iets terug te doen. Samen met mijn medebestuurders op komen voor de belangen van alle menners met hun paarden die onder onze verantwoordelijkheid vallen en zo de sport  nog mooier maken.

Wim Veldboom

District Oost
Wim Veldboom

Ik ben ondernemer in o.a. windenergie en heb kennis en ervaring met mennen en de paardenhouderij, windmolens en de agrarische sector. Ik wil voor de menners de regels begrijpelijker maken;  overzichtelijk, eenvoudig en betaalbaar en daardoor aantrekkelijker. Dichterbij de paardensporter dus. Speerpunten voor de komende periode zijn jeugd, recreatie en opleiding.

District Oost
Paul Sueters

Mijn ervaring ligt op het vlak van onroerend goed en hippisch ondernemen. Mijn uitdaging voor mijn deelname aan het menforum ligt in het stimuleren en ontwikkelen van de (recreatie)mensport waarbij veiligheid, sfeer, plezier en paardenwelzijn samengaan.

District Zuid
Hein Verhofstad

Vanaf begin jaren tachtig (van de vorige eeuw) ben ik betrokken bij de aangespannen sport en dan met name bij de Samengestelde Wedstrijdmensport. Vanuit diverse rollen en functies heb ik deze sport in de loop der jaren zien veranderen en ontwikkelen tot de sport zoals we die nu reglementeren en bedrijven (op bescheiden schaal heb ik daar ook mij bijdrage aan mogen leveren).
Terugkijkend maar ook op basis van datgene ik vaak om mij heen beluister, is de sport zodanig gegroeid en veranderd dat wij –met behoud van het goede en respect voor het verleden- een nieuw toekomstgericht beleid zouden moeten definiëren en reglementeren om aansluiting te houden bij de wereld om ons heen.
Als eerste door de Ledenraad van Mendistrict Zuid gekozen lid van het menforum (tot nu toe bestond het menforum uit bestuursvertegenwoordigers van de districten) wil ik mij daarvoor in gaan zetten in samenspraak met de totale mensport-achterban.

Ik nodig dan ook iedereen uit deze discussie met mij, met open vizier, aan te gaan onder het motto: “De mensport is niet van mij, maar wij zijn van de Mensport”.

District Zuid
Berry van den Bosch

Ik ben samen met mijn vrouw eigenaar van een trainingsstal voor aangespannen paarden. Ik ben gespecialiseerd in het beleren, corrigeren, en trainen van paarden en pony’s, en het coachen van mensen. Tevens ben ik jury, parcoursbouwer en gediplomeerd instructeur. Maar vooral wedstrijdrijder. Met deze achtergrond wil ik mijn eigen inzetten voor de mensport op alle niveaus, met name voor het jonge paard/pony. En de stem vertegenwoordigen van de rijders. Ik ben altijd op zoek naar onderbouwing en feedback vanuit het veld. Ik hoop dat ik binnen de organisatie een bijdrage kan leveren aan een verantwoord, veilig en duidelijk gereglementeerde mensport.

Wim de Groot

District West
Wim de Groot

 

 

District West
Yvonne van der Mark

Ik ben varkenshouder en doe met veel plezier aan mennen, als rijder maar ook als jurylid en instructeur.  Ik werk graag aan groei van het aantal KNHS menleden en een betere communicatie tussen de leden en organisatie. Verder heb ik een luisterend oor voor alle wensen en ideeën van menners uit mijn regio. En daar wil ik ook daadwerkelijk iets mee doen. Graag ga ik aan de slag met de reglementen, toegankelijkheid van de sport en het jurybeleid.

District 5
Hans

Mijn ervaring ligt op het gebied van dierenwelzijn cq de wet Dieren, landbouw gerelateerde zaken en  mensport in de ruimste zin van het woord.

Ik zie het als een uitdaging om de mensport in Nederland het op een hoger niveau te brengen waarbij sportbeleving en bewust omgaan met paarden direct met elkaar verbonden zijn. Ik wil de mensport zo inrichten dat een ieder verantwoord mee kan doen. Daarnaast streef ik ernaar om een goede samenwerking te bewerkstelligen tussen de verschillende niveaus en de diverse districten. Ik zie graag vergaderstructuren en de samenwerking tussen tussen de KNHS en topsporters verbeteren, en opleidingen in de mensport uitbreiden.

District 5
Ewoud Boom

Ander Nieuws

  • Wereldbekerseizoen 2021/2022 bijna van start
    Wereldbekerseizoen 2021/2022 bijna van start
  • Drie keer WK-goud voor Nederlandse ponymenners *Update*
    Drie keer WK-goud voor Nederlandse ponymenners *Update*
  • Nederlandse menners oppermachtig bij CHIO Aken *Update*
    Nederlandse menners oppermachtig bij CHIO Aken *Update*