­ Regels en reglementen - KNHS

Regels en reglementen

Springwedstrijden worden gereden volgens de reglementen van de KNHS, die als PDF beschikbaar zijn. Is het niet mogelijk of wenselijk om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken. Algemene informatie over het rijden van wedstrijden staat op het onderdeel 'Wedstrijden rijden'.