­ Pilot meetmomenten voltige - KNHS

Pilot meetmomenten voltige

In de disciplines springen en dressuur loopt momenteel een pilot meetmomenten. In de coronaperiode was het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren. Organisaties konden onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hier werd enorm veel gebruik van gemaakt.

Het spring- en dressuurforum kijken in de pilot of het rijden van meetmomenten naast de reguliere wedstrijdsport ook voorziet in een behoefte. Het voltigeforum wil dit ook graag onderzoeken. Om die reden gaat er vanaf 20 september 2021 een pilot meetmomenten voltige van start. De pilot zal lopen tot 1 augustus 2022. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen en mogelijkheden te bekijken om meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement.

Bepalingen pilot meetmomenten
De meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Er wordt tijdens de pilot meetmomenten gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement Voltige en het Algemeen Wedstrijdreglement). Dit betekent dat alle reglementen gelden voor meetmomenten zoals deze ook gelden voor de reguliere wedstrijdsport met uitzondering van het opmaken van een klassement. Tijdens meetmomenten mag er geen klassement worden opgemaakt en mogen er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen

Klik hier voor de bepalingen voor meetmomenten voltige die ingaan op 20 september 2021.

Ander Nieuws

  • Afvaardiging EK Voltige Junioren en Young Vaulters bekend
    Afvaardiging EK Voltige Junioren en Young Vaulters bekend
  • Data Regiokampioenschappen 2022
    Data Regiokampioenschappen 2022
  • Teams voor CHIO Aken bekendgemaakt
    Teams voor CHIO Aken bekendgemaakt