­ Disciplinereglement voltige - KNHS

Disciplinereglement voltige

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline voltige als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-voltigewedstrijden. Dit wedstrijdreglement en het handboek moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het wedstrijdreglement voltige afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het wedstrijdreglement voltige voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

WIJZIGINGEN PER 1 JUNI 2021

Per 1 juni 2021 gaat een nieuwe versie van het handboek voltige 2021 in. Het handboek voltige geeft de richtlijnen voor de beoordeling van de oefeningen weer en is een aanvulling op het Wedstrijdreglement voltige. Er wordt nader ingegaan op de aspecten waarop paard en voltigeur beoordeeld worden tijdens een wedstrijd. Het moet gelezen worden in lijn met het wedstrijdreglement voltige.

Vanuit het voltigeforum is een werkgroep aan de slag gegaan om de beoordeling meer in lijn te brengen met de guidelines for vaulting judges van de FEI. Zo zijn de aftrekpunten en basisscores aangevuld en aangepast. Daarnaast zijn bij de Technische Test aanpassingen gedaan in het aantal galopsprongen en het artistieke gedeelte. Veelal gaat het om verduidelijkingen en toevoegingen om tot een goede beoordeling van de getoonde oefeningen te komen.

 

WIJZIGINGEN PER 1 MAART 2021

Er worden per 1 maart 2020 een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd, hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht. De werkgroep wedstrijdreglement voltige is in het afgelopen jaar verder gegaan met een nieuwe indeling voor de wedstrijdsport. Helaas was het vanwege het coronavirus niet mogelijk om oefeningen in de praktijk te testen omdat trainingen stil kwamen te liggen. Daarom is besloten om deze wijzigingen uit te stellen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Voor de moeilijkheidsgraden in de kür wordt de code of points van de FEI gebruikt. Al een aantal jaren geleden heeft de FEI een nieuwe code of points ingevoerd, de KNHS volgt hier nu de FEI in. De Code of points van de FEI vind je hier op de website van de FEI.
 • Er komt een aparte solo en pas-de-deux klasse in de klasse B. Tot op heden bestond de klasse B uit 1-7 deelnemers die allen in dezelfde rubriek tegen elkaar uitkwamen. Per 1 maart wordt dit opgesplitst en zijn er dus zowel rubrieken solo, pas-de-deux als teams van 3-7 voltigeurs. Deze nieuwe klassen worden dan ook toegevoegd aan de KNHS- kampioenschappen. Daarnaast is de beoordeling voor de klasse B aangepast. Deze is gelijk getrokken aan de beoordeling van de klasse L voltige.

 

De wijzigingen worden tevens doorgevoerd op de beoordelingsprotocollen. Klik hier om naar de beoordelingsprotocollen te gaan

Overgangsregeling

Omdat de solo en pas-de-deux rubrieken in de klasse B nieuw zijn komt er een overgangsregeling. Solo en pas-de-deux voltigeurs die gestart zijn in de klasse L, maar daarin nog geen winstpunt hebben behaald, krijgen eenmalig de mogelijkheid om terug te gaan naar de klasse B solo of pas-de-deux. Deze keuze maakt de voltigeur door de eerste start vanaf 1 maart 2021 uit te komen in de gewenste klasse. Een eenmaal gemaakte keuze is bindend.

Voor de KNHS-kampioenschappen geldt dat alleen gestart mag worden in de klasse B wanneer niet gestart is in de klasse L, dit wordt opgenomen in het kampioenschapsreglement 2021.


Voor alle wijzigingen zie het complete wedstrijdreglement Voltige en het handboek voltige hieronder.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de KNHS.

 

Categorie: voltigereglement, Handboek Voltige

Downloads:

Ander Nieuws

 • Deelnemers internationale wedstrijden 6 t/m 12 september 2021
  Deelnemers internationale wedstrijden 6 t/m 12 september 2021
 • Mooie prestaties voor Nederlandse voltigeurs tijdens WK finale
  Mooie prestaties voor Nederlandse voltigeurs tijdens WK finale
 • WK Voltige 2021: Nederland behaalt zesde plaats in Nations Cup
  WK Voltige 2021: Nederland behaalt zesde plaats in Nations Cup