­ Disciplinereglement voltige - KNHS

Disciplinereglement voltige

Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement en het Handboek Voltige.

Klik hier om naar het algemeen wedstrijdreglement te gaan. 

 1. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor.
 2. Wanneer de bepalingen in het disciplinereglement afwijken van bepalingen in het Handboek Voltige, gaan de bepalingen in het disciplinereglement voor.
 3. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Per 16 januari 2019 heeft de FEI een aantal wijzigingen doorgevoerd in de discipline voltige. De KNHS volgt voor een aantal wijzigingen van de FEI op, dit wil zeggen dat deze wijzigingen ook gelden voor nationale KNHS voltigewedstrijden.

Het betreft twee nieuwe oefeningen in de Technische Test voor de klasse ZZ Solo, namelijk nieuwe oefeningen voor de onderdelen “Kracht” en “Sprongkracht”. Er is een kleine wijziging in de oefening ‘voorwaarts knielen naar achterwaarts’ staan en daarnaast is er een wijziging in de flank van de klasse junioren. In het document onder aan deze pagina vind je de wijzigingen.

WIJZIGINGEN PER 1 MAART 2020

Er worden per 1 maart 2020 een aantal kleine reglementswijzigingen doorgevoerd, hieronder worden de wijzigingen kort toegelicht. De werkgroep wedstrijdreglement voltige is het afgelopen jaar hard aan de slag gegaan met een nieuwe indeling voor de wedstrijdsport. Er is meer tijd nodig om voldoende draagvlak te creëren en de wijzigingen goed te implementeren. Daarom wordt hier in 2020 ook nog de tijd voor genomen met als doel om in 2021 in te voeren.

Technische test
De volgorde van de drie onderdelen in de klasse ZZ solo worden aangepast naar: verplichte oefeningen, kür en als laatste de technische test. Dit zodat de volgorde in alle klassen gelijk is.

De overstap van de klasse Z naar de klasse ZZ blijkt voor solisten soms lastig te zijn door de technische test die in de klasse ZZ getoond moet worden. Het forum wil voltigeurs graag beter voorbereiden op deze overstap en voegt daarom een oefenrubriek toe aan de mogelijkheden. De technische test in de solo klassen Z en junioren. Op deze manier kunnen solisten ervaring opdoen en zich beter voorbereiden op de overstap naar de klasse ZZ. Deze rubriek is optioneel, niet verplicht en telt niet mee voor puntenregistratie.

Startmogelijkheden verruimen
Om de startmogelijkheden voor voltigeurs te verruimen wordt de winstpuntengrens verruimd van 8 naar 15 winstpunten.. Een voltigeur die 15 winstpunten heeft behaald in een klasse moet promoveren naar de volgende klasse. Op deze manier hebben voltigeurs langer de tijd om ervaring op te doen in een klasse.

Een voltigeur die goed presteert en hoge punten behaald willen we belonen door het behalen van meerdere winstpunten mogelijk te maken. Bij het behalen van twee volle punten meer dan de winstpuntengrens worden drie winstpunten vergeven.  

In de klasse L gaat een winstpunt van het cijfer 5.5 naar 6.0 te en in de klasse junioren gaat een winstpunt van het cijfer 6.5 naar een 6.0.

Vanuit het veld is meerdere keren de wens aangegeven bij het forum om voltigeurs die bijvoorbeeld als solo een keer L hebben gestart ook nog te laten starten in de klasse B omdat ze bijvoorbeeld ook in een team willen starten. In het verleden mocht een voltigeur die in de klasse L of hoger is gestart niet meer uitkomen in de klasse B. Dit wordt met ingang van 1 maart aangepast naar de klasse M of hoger.

Beoordeling
In de klasse M is een wijziging in de verplichte oefeningen. De afflank naar binnen wordt aangepast naar flank 1e deel en afsprong naar binnen.

Het combineren van de functie van hoofdjury met de beoordeling van de techniek blijkt in de praktijk niet goed te werken. Daarom wordt het rouleren van juryleden gereglementeerd. In het reglement is een roulatieschema opgenomen.  

De beoordeling van het paardcijfer was voor alle klassen volgens dezelfde criteria. Het voltigeforum zou graag zien dat in de klasse BB.B en L het paard vooral gehoorzaam is. In de hogere klasse is een kwaliteitsvoller paard belangrijker en wordt dit ook zwaarder meegenomen in de beoordeling. Het is belangrijk dat juryleden feedback meegeven aan de voltigeurs over hun paard. Dit zodat voltigeurs weten wanneer ze verder willen in de sport en met hetzelfde paard uitkomen in de klasse M of hoger dat bepaalde onderdelen zwaarder wegen en wat dan belangrijk is voor het paard. Vanaf 1 maart zijn er twee protocollen voor de beoordeling van het paardcijfer, een protocol voor de klasse BB-L en een protocol voor de klasse M-ZZ.


Voor alle wijzigingen zie het complete wedstrijdreglement Voltige en het handboek voltige hieronder.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de KNHS.

 

Categorie: voltigereglement, Handboek Voltige

Downloads:

Ander Nieuws

 • Aandachtspunten voor wedstrijdorganisaties ten tijde van Corona
  Aandachtspunten voor wedstrijdorganisaties ten tijde van Corona
 • Verslag voltigeforum 3 september 2020
  Verslag voltigeforum 3 september 2020
 • Wedstrijden vanaf 1 juli: informatie voor wedstrijdorganisaties en ruiters
  Wedstrijden vanaf 1 juli: informatie voor wedstrijdorganisaties en ruiters