­ Organisatie diplomarijden - KNHS

Organisatie diplomarijden

Het diplomarijden en diplomavoltigeren zijn leuke en leerzame activiteiten, bedoeld voor (beginnende) ponyruiters of voltigeurs. Het zijn opleidingstrajecten, zowel op het gebied van rijden/voltigeren, als in de omgang met en de verzorging van pony’s.

Op rijtechnisch gebied bereidt het diplomarijden kinderen voor op het rijden van Bixie Rubrieken (dressuur en springen) en het ruiterbewijs. Op het gebied van PaardenWelzijn leren kinderen onder andere hoe zij met de pony moeten omgaan, hoe een pony gehuisvest moet worden, hoe zij een pony het beste kunnen voeren en wat zij moeten doen als de pony ziek is. Overigens is voor het veulendiploma voltigeren alleen voltigeton nodig en geen voltigepaard, zodat deze cursus ook te organiseren is voor verenigingen die niet beschikken over een voltigepaard. Een leuke manier dus om de leden van je vereniging ook kennis te maken met het voltigeren!

De diploma’s

Voor zowel het diplomarijden als het diplomavoltigeren kunnen vier verschillende diploma’s gehaald worden: het veulendiploma, het A-diploma, het B-diploma en het C-diploma. De diploma’s hebben een oplopende moeilijkheidsgraad en zijn zo samengesteld, dat ze logisch op elkaar volgen. Het diplomarijden vormt op rijtechnisch gebied de voorbereiding op de Bixie Rubrieken. In onderstaand schema is de relatie tussen de verschillende diploma’s en de Bixie Rubrieken te zien, samen met de instroomeisen voor de deelnemers.

 

Leidt op voor 
(alleen diplomarijden)

Instroomeisen deelnemers (diplomarijden en diplomavoltigeren)

Veulendiploma

Bixie AA dressuur

Minimumleeftijd 6 jaar, Lidmaatschap KNHS niet verplicht

Diploma-A

Bixie A-dressuur

In bezit van veulendiploma1, Minimumleeftijd 6 jaar, Lidmaatschap KNHS verplicht

Diploma-B

Bixie B1-dressuur, Bixie AA springen

In bezit van diploma A, Lidmaatschap KNHS verplicht

Diploma-C

Bixie A-springen, buitenrit

In bezit van diploma B, Adviesleeftijd vanaf 12 jaar, Lidmaatschap KNHS verplicht


Geadviseerd wordt om voor het A-diploma alleen kinderen toe te laten die in het bezit zijn van het veulendiploma, gezien de logische opbouw die is aangebracht in de lesstof. Indien een deelnemer met rijden of voltigeren duidelijk verder is dan de andere deelnemers aan het veulendiploma, kan er eventueel voor worden gekozen het veulendiploma over te slaan en direct in te stromen bij het A-diploma. In dat geval geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en dient de deelnemer het opdrachtentraject van zowel het veulendiploma als het A-diploma te doen. Voor het praktijkexamen kan gewoon het examen voor het A-diploma worden afgenomen.
 

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal uit de Bixie Bieb bereidt kinderen voor op de examens voor de verschillende diploma’s. Er zijn zowel theoretische als praktische hoofdstukken. In de  bestel je de Bixie Bieb. 

De praktische uitvoering

De Docentenhandleiding

Voor het diplomarijden en diplomavoltigeren is een uitgebreide docentenhandleiding voor sportaanbieders te downloaden in Mijn KNHS. In de docentenhandleiding staan alle exameneisen en opdrachten voor de examens. De docentenhandleiding is dan ook onmisbaar bij de organisatie van het diplomarijden. 

De lessen

Ter voorbereiding op het diploma wordt geadviseerd zes tot acht theorielessen te geven in groepen van maximaal vijftien kinderen. Voor deze lessen gebruik je de theoretische hoofdstukken uit de Bixie Bieb. Daarnaast kun je drie tot vier praktijklessen organiseren aan de hand van de praktische hoofdstukken. Het is niet bij alle verenigingen of kringen mogelijk (of wenselijk) om speciale praktijklessen voor het diplomarijden te organiseren. In dat geval kunnen de praktische opdrachten ook tijdens de reguliere verenigingslessen gebruikt worden. Geadviseerd wordt wel om met de kinderen die meedoen aan het diplomarijden in ieder geval de (spring)proef te oefenen die zij tijdens het examen moeten rijden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het oefenen van de oefeningen of kür die de kinderen tijdens het examen moeten voltigeren.

De praktijklessen moeten worden gegeven door een instructeur niveau 2 (of hoger). Voor de theorielessen is dit vrij. Gedacht kan worden aan een instructeur, maar ook aan bijvoorbeeld een student paardenhouderij. In bijlage 1 staan tips en aanwijzingen voor de uitvoering van de praktische opdrachten, gerangschikt per hoofdstuk.

De examens

Voor ieder diploma wordt een examen afgenomen. Voor het veulen-, A- en B-diploma bestaat het examen steeds uit een opdrachtentraject waarbij de kinderen het geleerde in de praktijk moeten laten zien (bijvoorbeeld poetsen of opzadelen) en hierover vragen moeten beantwoorden. Daarnaast rijden de kinderen een Bixie dressuurproef en/of springparcours. Voor het C-diploma bestaat het examen uit een schriftelijke toets, een caprilliproef en een buitenrit. Voor het diplomavoltigeren voeren de kinderen een reeks verplichte oefeningen of een kür uit.

Organisatie van het diplomarijden of diplomavoltigeren

Het diplomarijden of diplomavoltigeren kan worden georganiseerd door een individuele vereniging, een aantal verenigingen samen of bijvoorbeeld in kringverband door de portefeuillehouder Jeugd en Ponyzaken. De theorie- en praktijklessen kunnen worden georganiseerd, zoals hiervoor beschreven. Bepaal ruim van tevoren de examendatum, want de examendatum moet bij de KNHS worden aangevraagd. Het aanvragen van een examendatum vindt schriftelijk plaats door de kringportefeuillehouder Jeugd- en Ponyzaken. De gegevens moeten volledig en getypt worden aangeleverd. Het formulier moet minimaal vier weken voor de examendatum bij de KNHS aanwezig zijn. Onvolledig ingevulde of te laat ingezonden formulieren worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst van het formulier worden de diploma's aangemaakt bij de KNHS-werkorganisatie. Voor het Veulendiploma en diploma A en B worden verzamelstaten, cijferlijsten, de diploma’s en bijbehorende speldjes opgestuurd naar de kringportefeuillehouder Jeugd- en Ponyzaken. Na het examen worden de verzamelstaten volledig ingevuld teruggestuurd naar de KNHS.

Voor het Veulendiploma tot en met diploma B kunnen zich maximaal 30 kandidaten opgeven per dagdeel (advies). Voor het C-diploma geldt een maximum van 25 kandidaten.

Praktische uitvoering van het diplomarijden 

Een ponyruiter kan per verenigingsjaar maximaal tweemaal een examen voor een (oplopend) diploma afleggen. Bij het afleggen van het examen is voor ponyclubleden het verenigingstenue verplicht of iets wat er op lijkt. Niet-leden dragen passende rijkleding, waarbij rijlaarzen en cap verplicht zijn. Wanneer het diplomarijden of diplomavoltigeren plaatsvindt in een indooraccommodatie moet deze accommodatie voorzien zijn van het veiligheidscertificaat. Kijk hier voor meer informatie over het veiligheidscertificaat.

Kosten (Veulendiploma, A- en B-diploma en C-diploma voltige)

Het opgeven en aanvragen van het examen is kosteloos, per diploma wordt € 3,- in rekening gebracht, dit is inclusief een speldje dat de kinderen op hun wedstrijdtenue of clubtrui kunnen spelden. Deze kosten worden bij de kringportefeuillehouder in rekening gebracht. De kosten van de examinator en het benodigde jurylid worden vergoed door de organiserende vereniging. Het betreft de normale tarieven voor juryleden (zie wedstrijdtarievenlijst) en de reiskosten van €0,28 per km.

Alle uitgeschreven diploma's worden in rekening gebracht, ook van deelnemers die niet komen opdagen. Foutief opgegeven namen e.d. waardoor extra diploma's moeten worden uitgeschreven worden extra in rekening gebracht.

Procedure diploma C rijden

Voor het examen van diploma C moet een hippische accommodatie aan een aantal voorwaarden voldoen:
• veiligheidscertificaat
• een verwarmde degelijke ruimte met tafels en stoelen om het theorie-examen af te nemen
• deugdelijk springmateriaal voor het springparcours
• een afgezette ring voor het springparcours (minimaal 20x40 meter) 

Downloads

Ander Nieuws

  • Maikel van der Vleuten tweede in Grote Prijs van Jumping Amsterdam
    Maikel van der Vleuten tweede in Grote Prijs van Jumping Amsterdam
  • Dinja van Liere wint WB-wedstrijd dressuur Jumping Amsterdam
    Dinja van Liere wint WB-wedstrijd dressuur Jumping Amsterdam
  • Marten Luiten opnieuw verkozen tot KNHS Talent van het Jaar
    Marten Luiten opnieuw verkozen tot KNHS Talent van het Jaar