­ Omgaan met seksuele intimidatie - KNHS

Omgaan met seksuele intimidatie

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Maar mocht u toch een melding krijgen, weet u dan hoe u moet handelen? Seksuele intimidatie is geen gemakkelijk onderwerp, maar wel heel belangrijk om te bespreken om een veilige sportomgeving te kunnen waarborgen. NOC*NSF heeft daarom een overzicht van duidelijke richtlijnen voor sportbestuurders gecreëerd.

Wat te doen als bestuur?
Bij aanranding en verkrachting voer je nooit zelf gesprekken, maar verwijs je iemand direct door naar de politie en Centrum Seksueel Geweld. Bij meldingen van lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie benader je altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor overleg voordat je zelf gaat handelen.
En meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie kunnen door het bestuurslid zelf worden gehoord. Bij twijfel, bel de sportbond of Centrum Veilige Sport.

Vereniging
Vaak doen slachtoffers melding bij de vereniging. Of het valt daar op dat er iets niet klopt. Er moeten dan verschillende stappen worden genomen.

Voorkom direct erger
Eerst moet worden gezorgd dat iedereen veilig is. Als vereniging of bond kan je het daarom onderzoeken, iemand op non-actief stellen of de politie inschakelen. Bij een vermoeden van misbruik altijd de politie inschakelen!

Meldplicht bestuur en begeleiders
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond van de situatie weet, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

Bond
Meldingen kunnen ook direct gedaan worden bij de bond. Daarnaast geeft de bond advies aan verenigingen over de situatie en de communicatie daarover.

Tuchtrecht
Het slachtoffer of de aanklager kunnen besluiten een tuchtzaak te beginnen. De tuchtrechter doet uitspraak en de dader kan op de lijst van ontuchtplegers in de sport komen.

Registratie
Het is verplicht om meldingen te registreren. Zo zijn vervolgstappen inzichtelijk en kunnen we leren van de informatie.

Centrum Veilige Sport
Is een centraal meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen. Daarnaast ondersteunt het bonden en verenigingen met advies, is er overzicht van alle meldingen en wordt er overlegd met politie en OM.

Strafrecht
Bij misbruik is het verstandig altijd de politie in te schakelen. Er volgt een onderzoek en mogelijk een veroordeling van de dader.

Zo zorgen we dat de situatie stopt, het slachtoffer hulp krijgt, de dader wordt aangepakt en we er van leren. Samen werken we aan veilige sport. Help mee en kom in actie!

Lees meer over de verklaring omtrent gedrag (VOG). 

 

Klik op bovenstaande afbeelding voor de volledige infographic.

Downloads:

Ander Nieuws

  • Iris Boelhouwer: ‘Een feest om met alle disciplines zo goed te presteren’
    Iris Boelhouwer: ‘Een feest om met alle disciplines zo goed te presteren’
  • Goud voor Hammink, Hendriks en Schuiling op NK Ponymennen
    Goud voor Hammink, Hendriks en Schuiling op NK Ponymennen
  • Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. springen naar WK-brons
    Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. springen naar WK-brons