­ Protocol Verantwoord Sporten - KNHS

Protocol Verantwoord Sporten

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen tijdens de corona crisis en hen aandachtspunten voor nadere toepassing aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het aangepaste Protocol Verantwoord Sporten gaat uit van de per 14 oktober 22:00 uur geldende landelijke maatregelen en is te downloaden op www.nocnsf.nl/sportprotocol, daar vind je ook de meest gestelde vragen. Met dit protocol wordt richting gegeven en aandachtspunten voor nadere uitwerking aangereikt voor gemeenten en uitvoerende partijen. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet allemaal bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

Ook interessant:

Ander Nieuws

  • Eventingruiters TeamNL winnen FEI Nations Cup 2020
    Eventingruiters TeamNL winnen FEI Nations Cup 2020
  • WK mennen Pau 2020: Oranje team tweede na marathon
    WK mennen Pau 2020: Oranje team tweede na marathon
  • WK mennen Pau 2020: Nederlands team op kop na dressuur
    WK mennen Pau 2020: Nederlands team op kop na dressuur