­ Corona & paardensportaanbieders - KNHS

Corona & paardensportaanbieders

Ook in 2021 is de sportsector wederom hard getroffen door de verlenging van de corona maatregelen, de lockdown en de avondklok. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is noodzakelijk. De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden dan ook verlengd tot en met 30 juni 2021. Lees hieronder meer informatie en maak gebruik van de nieuwe tool van NOC*NSF.

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek voor welke regeling(en) jouw vereniging of accommodatie in aanmerking komt via de online tool "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!"  van NOC*NSF. Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen: 

Dit zijn de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal € 240 miljoen beschikbaar. Dit steunpakket vormt de basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021.

Uiteraard kan de sportsector ook gebruik maken van de Rijksbrede financiële compensatieregelingen. Deze steunmaatregelen zijn beschikbaar voor een aantal sportorganisaties zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ook deze laatste regelingen zijn verlengd en uitgebreid. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluit onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet heeft hier continue aandacht voor.