­ Stimuleringsbudget Sport - KNHS

Stimuleringsbudget Sport

Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk, daarom is er nu het stimuleringsbudget voor sportaanbieders om met dit thema aan de slag te gaan. Dit budget kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie. Zo proberen we samen meer mensen te bereiken die zich nu nog niet thuis voelen in de sport door bijvoorbeeld etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid of sociale positie.

Het stimuleringsbudget (maximaal €850) kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte hun sportaanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen.

Deze inclusieve doelgroepen relateren direct aan de achterban van de partijen uit de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’. Meer informatie over deze alliantie is te vinden op: https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/inclusief-sporten-en-bewegen.

Inspiratie
Sport- en beweegaanbieders kunnen het budget bijvoorbeeld aanvragen voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van een specifieke doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een opstaphulp voor sporters met een handicap. Ook valt te denken aan de promotie van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve doelgroepen.

Aanmelden
Sport- en beweegaanbieders kunnen het stimuleringsbudget aanvragen via het aanvraagformulier op https://clubbase.sport.nl/kennisbank/ledenwerving-behoud/ledenwerving. Wij nemen hierna contact met hen op.

Achtergrondinformatie stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen
Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het behalen van de beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Er is € 300.000 extra budget vrijgemaakt voor de inzet van het stimuleringsbudget t/m 31 december 2022 voor het versterken, verbeteren of vernieuwen van sport- en beweegaanbod voor alle inclusieve doelgroepen.

Neem voor vragen contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl | NOC*NSF Sportparticipatie

Ander Nieuws

  • Edward Gal weer superieur met zijn Totilas-zonen
    Edward Gal weer superieur met zijn Totilas-zonen
  • CAI Kronenberg generale repetitie WK tweespannen 2021
    CAI Kronenberg generale repetitie WK tweespannen 2021
  • #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
    #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?