­ TASO Q1 vanaf 17 mei open - KNHS

TASO Q1 vanaf 17 mei open

Tot en met 5 april konden ook rijverenigingen een aanvraag voor de TASO-Q4 indienen. Uiteindelijk is er voor €17 miljoen aan steun aangevraagd vanuit de amateursport. De helft van de aanvragers was nieuw, wat aangeeft dat inmiddels een groot aantal verenigingen de weg naar deze regeling heeft weten te vinden. Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt:

 • Aanvraagperiode TASO Q1 2021 loopt van 17 mei t/m 12 juni 2021.

 • Aanvraagperiode TASO Q2 2021 loopt van 26 juli t/m 20 sept. 2021.

De voorwaarden om subsidie aan te vragen en te de dekken posten zullen grotendeels hetzelfde blijven. Wel wordt onderzocht of verenigingen die een probleem met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben, beter via de TASO geholpen kunnen worden.

Uitleg TASO
De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling per kwartaal en minimaal €1.500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.

TASO vs. TVL
Een aantal verenigingen hebben eerste instantie voor Q4-2020 een beroep op de TVL regeling gedaan, terwijl zij daarna tot de conclusie kwamen dat de TASO voor hen beter zou uitpakken. Verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) krijgen niet altijd een eenduidig antwoord over hoe ze de TVL aanvraag in kunnen trekken. Met VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat. Het ministerie van VWS zal deze werkwijze via de website van DUS-I nog bevestigen.

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

Ander Nieuws

 • Edward Gal weer superieur met zijn Totilas-zonen
  Edward Gal weer superieur met zijn Totilas-zonen
 • CAI Kronenberg generale repetitie WK tweespannen 2021
  CAI Kronenberg generale repetitie WK tweespannen 2021
 • #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
  #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?