­ Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) - KNHS

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

De Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er wordt momenteel (jan-2021) gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector, Sportpakket 2.0. Wanneer er meer informatie bekend is, zullen wij dit op deze webpagina plaatsen. Verwachting openstelling medio februari 2021.

 

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:  

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 

 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 

 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Aanvragen was mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk. 

*Amateursportorganisatie
Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden.

**Particuliere verhuurder
De particuliere verhuurder is een privaatrechtelijke partij (geen gemeente of sportbedrijf), die een sportaccommodatie ter beschikking stelt aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangt.

Categorie: tegemoetkoming, coronacrisis

Ander Nieuws

 • Corona-update: persconferentie met een week uitgesteld
  Corona-update: persconferentie met een week uitgesteld
 • Corona-update: lichte versoepelingen, onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor alle leeftijden toegestaan vanaf 28 april
  Corona-update: lichte versoepelingen, onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor alle leeftijden toegestaan vanaf 28 april
 • Corona update: maatregelen met een week verlengd
  Corona update: maatregelen met een week verlengd