­ Corona & sportaanbieders - KNHS

Corona & sportaanbieders

De sportsector wordt hard getroffen door de corona crisis met alle beperkende maatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is noodzakelijk. De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, zijn dan ook verlengd en krijgen een vervolg in 2021.

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek voor welke regeling(en) jouw vereniging of accommodatie in aanmerking komt via de online tool "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!"  van NOC*NSF. Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen: 

  1. Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) 

  2. Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

     Of maak gebruik van de rijksbrede financiële compensatieregelingen: 

  1. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)