­ Pilot meetmomenten vanaf 30 juni - KNHS

Pilot meetmomenten vanaf 30 juni

In de coronaperiode was het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren. Organisaties konden onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hier werd enorm veel gebruik van gemaakt.

Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 30 juni 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start. De pilot zal lopen van 30 juni tot 1 oktober. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen en mogelijkheden te bekijken om per 1 april 2022 meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. Tijdens deze pilotfase is het mogelijk om meetmomenten te organiseren of deel te nemen aan meetmomenten naast de reguliere wedstrijdsport.

Bepalingen pilot meetmomenten
De meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Er wordt tijdens de pilot meetmomenten gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). Dit betekent dat alle reglementen gelden voor meetmomenten zoals deze ook gelden voor de reguliere wedstrijdsport met uitzondering van het opmaken van een klassement. Tijdens meetmomenten mag er geen klassement worden opgemaakt en mogen er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

De meetmomenten tellen dus mee voor puntenregistratie. Dit houdt in dat alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS meetellen voor winst- en verliespunten. Een meetmoment wordt aangevraagd op de reguliere wijze.

Als aanvullende bepaling in de pilot zal voor dressuur gelden dat meetmomenten kunnen worden georganiseerd t/m de klasse Lichte Tour en in het springen t/m de klasse ZZ met 1 rubriek 1.40m of hoger.


Klik hier voor de dan geldende bepalingen.

 

Ander Nieuws

  • KNHS-Witte van Moort Para-Dressuur Trophy weer van start
    KNHS-Witte van Moort Para-Dressuur Trophy weer van start
  • KNHS Young Leaders in gesprek met Cees Roozemond
    KNHS Young Leaders in gesprek met Cees Roozemond
  • Springploeg TeamNL voor CHIO Rotterdam bekend
    Springploeg TeamNL voor CHIO Rotterdam bekend