­ Protocol Verantwoord Sporten - KNHS

Protocol Verantwoord Sporten

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen tijdens de corona crisis en hen aandachtspunten voor nadere toepassing aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Sinds dinsdag 15 december 2020 is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat tot en met in ieder geval 9 februari sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Voor het beweging geven van paarden gelden uitzonderingen, als volgt opgenomen in het sportprotocol van NOC*NSF: "hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden". Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. 

Het aangepaste Protocol Verantwoord Sporten, waarin opgenomen de uitzondering voor de paardensport, is te downloaden op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Daar vind je ook de meest gestelde vragen. Met dit protocol wordt richting gegeven en aandachtspunten voor nadere uitwerking aangereikt voor gemeenten en uitvoerende partijen. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

In de Werkmap Sportaanbieders in mijnKNHS kunt u als aangesloten KNHS/ FNRS Sportaanbieder het Voorbeeldprotocol paardrijden versie 13-01-2021 downloaden en invullen voor uw eigen organisatie om te gebruiken als onderbouwing richting uw gemeente of veiligheidsregio om voor uw hippische accommodatie specifieke afspraken te maken.  

Ander Nieuws

  • Ponymenners winnen goud op WK
    Ponymenners winnen goud op WK
  • Nederlandse menners oppermachtig bij CHIO Aken
    Nederlandse menners oppermachtig bij CHIO Aken
  • Dressuurruiters TeamNL tweede in Landenwedstrijd Aken
    Dressuurruiters TeamNL tweede in Landenwedstrijd Aken