­ FNRS-KNHS Partners in Paardrijden - KNHS

FNRS-KNHS Partners in Paardrijden

De KNHS als sportbond en de FNRS als brancheorganisatie voor hippische ondernemers werken als partners samen om de paardensector als geheel te versterken. de gezamenlijke missie is om mensen een leven lang te laten genieten van paardrijden bij ons, de KNHS & FNRS sportaanbieders, ieder op het eigen ambitieniveau. We hebben hiervoor een aantal doelen geformuleerd waar we samen aan werken om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dit doen we onder de vlag van FNRS-KNHS Parners in paardrijden.

Onze doelen bereiken we samen met onze FNRS-KNHS Sportaanbieders (bedrijven, verenigingen en wedstrijdorganisaties). We halen behoeften op in het land en  ontwikkelen paardensport-concepten, -programma’s en -producten die bijdragen aan een passend sportaanbod voor iedere ruiter in Nederland, aangeboden door FNRS-KNHS sportaanbieders. Door de mensen en ideeën van FNRS en KNHS bij elkaar te brengen werken we aan een sterk en toekomstbestendig Hippisch Nederland 2025.

De FNRS heeft een stem bij de KNHS, zo is er een Platform Hippische Ondernemers, zitten er FNRS afgevaardigden in de KNHS disciplinefora en is de FNRS vertegenwoordigd in de KNHS Ledenraad. Steeds vaker zitten er ook FNRS ondernemers in de KNHS Regiobesturen, zodat ook op lokaal niveau de afstemming en samenwerking steeds verder vorm krijgt. We maken gebruik van elkaars krachten en dit biedt mogelijkheden voor ruiters en de sportaanbieders. Hierover lees je meer op deze pagina's.