­ Platform Hippische Ondernemers - KNHS

Platform Hippische Ondernemers

Het Platform Hippische Ondernemers (PHO) is een organisatorische eenheid van de KNHS die de groep FNRS-ondernemers vertegenwoordigt. We streven naar zitting van tenminste één FNRS ondernemer per KNHS Regio in het platform. Vanuit het Platform is Tim Moesman, eigenaar van HC Nootdorp en tevens regiobestuurder KNHS Regio Zuid-Holland, afgevaardigd vanuit het PHO in de KNHS Ledenraad.

Doelstelling
Het Platform Hippische Ondernemers stelt zich ten doel de leden die onder het platform vallen te verenigen en hun belangen te behartigen en te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. Het platform komt regelmatig samen om als klankbord te dienen voor de KNHS op het gebied van sportontwikkeling, sportaanbod en actualiteiten in beleid en uitvoering in de paardensport. Indien nodig kan het platform een officieel advies uitbrengen aan de KNHS werkorganisatie vanuit de FNRS ondernemers. 

Ideeën en vragen
Heb jij kansrijke nieuwe ideeën, vragen of opmerkingen voor het platform? Neem dan contact op het forumlid in jouw regio om deze ter bespreking in te brengen. Er zijn nog plekken beschikbaar in het platform hippische ondernemers voor een twee KNHS regio’s, namelijk Utrecht en Limburg. Maak je interesse als FNRS-ondernemer kenbaar door een mail te sturen naar c.deboer@knhs.nl.

Even voorstellen
Graag stellen we de leden van het Platform Hippische Ondernemers hieronder aan u voor, bijgestaan vanuit de werkorganisaties door Christel de Boer, KNHS manager sportstimulering & sportaanbieders en Robert van Almkerk, FNRS branchemanager.

Oorsprong
Met de wijziging van de KNHS statuten in 2020, hebben we het KNHS platform hippische ondernemers kunnen toevoegen aan onze overlegstructuren, statutair opgenomen als platform overige rechtspersonen. Dit platform -ingesteld door het KNHS-bestuur- kent geen rechtspersoonlijkheid. Wel heeft de afgevaardigde van dit platform zitting in de KNHS Ledenraad.

Categorie: platform hippische ondernemers, platform, fnrs, ondernemers