­ Jeugdrubrieken dressuur organiseren - KNHS

Jeugdrubrieken dressuur organiseren

In 2019 is door de KNHS een start gemaakt met pilot jeugdrubrieken in de dressuur. Door de coronamaatregelen is deze pilot in het najaar stilgelegd, omdat er geen wedstrijdsport meer mogelijk was. Nu de sport vanaf 26 juni weer opengaat betekent dat ook dat de pilot jeugdrubrieken weer wordt opgestart. Anders dan in de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter.

In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony of op paard worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony of het paard geen rol meer speelt. Het doel is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony of het paard speelt dan geen rol meer maar het kind staat dan meer centraal. De klassenindeling blijft hetzelfde. De kinderen blijven dus gewoon rijden in de klasse waar ze nu ook in rijden en de winstpunten tellen gewoon mee.

Uiteraard is er in de voorbereiding al uitgebreid gekeken naar het aantal kinderen in de verschillende leeftijden dat momenteel start in de dressuur en in welke klasse. Op basis daarvan zijn er 4 leeftijdscategorieën gemaakt, waarbij we verwachten dat het aantal rubrieken niet groter wordt en uiteindelijk misschien zelfs vollere rubrieken oplevert tijdens de wedstrijden. Dit zijn uiteraard berekeningen op papier en om een goed beeld te krijgen van de praktijk wordt deze pilot gedraaid. Bij de evaluatie worden de resultaten bekeken en wordt er beslist of er aanpassingen nodig zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk
Het uitschrijven van jeugdrubrieken brengt voor de organisatie een aantal veranderingen met zich mee voor wat betreft het uitschrijven van de rubrieken maar ook voor wat betreft het opmaken van het klassement (samenvoegen en handicapregeling).

Er is gekozen om in 2020 nog geen aanpassingen te doen in de reglementen en in Mijn KNHS, maar eerst te toetsen of de jeugdrubrieken voldoen aan de verwachtingen.

Dit houdt in dat de wedstrijd als vanouds aangevraagd kan worden via Mijn KNHS. Hierna geef je als organisatie door aan de KNHS welke rubrieken aangepast kunnen worden naar Jeugdrubrieken. Dit kan via wedstrijden@knhs.nl.

De KNHS zet de rubrieken om en bericht de organisatie. Hierna kan en mag er ingeschreven worden via Mijn KNHS. Alleen wedstrijden waarbij de inschrijving via Mijn KNHS gaan kunnen deelnemen aan de pilot voor de Jeugdrubrieken. De deelnemers krijgen bij inschrijving voor de wedstrijd een ruimere keuze in rubrieken dan op dit moment het geval is. Zij schrijven in voor de klasse in combinatie met de leeftijdscategorie.

De volgende leeftijdscategorieën worden uitgeschreven:

Jeugd onder 9 = JO9             deelname mogelijk van 6 t/m 8 jaar, deelname alleen met pony

Jeugd onder 12= JO12          deelname mogelijk van 9 t/m 11 jaar, deelname alleen met pony

Jeugd onder 15= JO15          deelname mogelijk van 12 t/m 14 jaar, deelname met pony en paard

Jeugd onder 19= JO19          deelname mogelijk van 15 t/m 18 jaar deelname met pony en paard

De leeftijd die de deelnemer heeft op de wedstrijddag is de leeftijd waarvoor ingeschreven moet worden.

De controle of deelnemers in de juiste rubriek hebben gestart, wordt achteraf gedaan door de KNHS, net als de overige regels voor startgerechtigdheid.

Juryleden
Om ook onze juryleden te kunnen informeren over deze testwedstrijden is het belangrijk dat bij het uitnodigen van de officials voor de wedstrijd aan hen wordt aangegeven dat het om een wedstrijd jeugdrubrieken gaat. De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden. Het kan dus zijn dat de jury in zijn/haar rubriek een L1 proef beoordeeld waarbij de ponycategorieën A t/m E door elkaar heen rijden. In de leeftijdsrubrieken vanaf 12 jaar kan het ook zijn dat paarden- en ponycombinaties door elkaar heen rijden en opgenomen worden in hetzelfde klassement. Hier zal het jurylid zich bewust van moeten zijn. Om die reden willen we u dan ook vragen om 2 weken voor de wedstrijd de naam, het relatienummer en het e-mailadres van de officials aan ons door te geven (via wedstrijden@knhs.nl) zodat zij ook vanuit de KNHS een persoonlijk bericht met informatie hierover ontvangen.

Uitslagverwerking
Tijdens deze pilot is het verplicht om gebruik te maken van het wedstrijdprogramma Concours 3.5. In dit programma zijn een aantal aanpassingen gedaan waardoor de verwerking van de jeugdrubrieken correct gaat. Verderop in dit document staat beschreven welke stappen er in Concours 3.5 anders zijn voor de wedstrijdorganisatie en hoe deze het makkelijkst doorlopen kunnen worden. Na afloop van de wedstrijd kunnen de uitslagen via de reguliere wijze naar de KNHS verzonden worden.

De resultaten behaald door de deelnemers worden op de reguliere wijze geregistreerd. Dit betekent dat de behaalde punten meetellen in de klasse en ponycategorie waarin de deelnemer regulier start.

Handicapregeling
Rubrieken op leeftijd van de ruiter betekent een aanpassing in de handicapregeling en de mogelijkheden voor het samenvoegen;
Tijdens de pilotwedstrijden Jeugdrubrieken dressuur kan het natuurlijk gebeuren dat er in bepaalde rubrieken weinig inschrijvingen zijn. Voor deze rubrieken is het mogelijk om een handicapregeling toe te passen.

Het toepassen van de handicapregeling is toegestaan zodra er minder dan 4 deelnemers in een rubriek zijn. De klassen B, L1 en L2 mogen samengevoegd worden en de klassen M1, M2, Z1 en Z2 mogen samengevoegd worden.

Mocht er na deze samenvoeging nog een rubriek zijn met minder dan 4 deelnemers dan is er nog de mogelijkheid om hier 1 leeftijdsgroep aan toe te voegen (dit heeft natuurlijk niet de voorkeur omdat het hier om een pilot leeftijdsgericht aanbod gaat). De mogelijkheden van samenvoegen van leeftijdsgroepen zijn als volgt. Bij het samenvoegen van leeftijdsgroepen mogen de groepen 6 t/m 8 jaar (pony’s) en 9 t/m 11 jaar (pony’s) worden samengevoegd en de groepen 12 t/m 14 jaar (pony’s en paarden) en 15 t/m 18 jaar (pony’s en paarden) mogen samengevoegd worden.

Alleen bovengenoemde samenvoegingen zijn toegestaan, het is niet toegestaan om andere leeftijdsgroepen of andere klassen samen te voegen. In de leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar rijden paarden en pony’s door elkaar en worden in 1 klassement opgenomen.

Begeleiding
Vanuit de KNHS zullen we de wedstrijdorganisaties naar behoefte ondersteuning geven. Vanaf het moment dat zij het vraagprogramma hebben aangemaakt tot het moment waarop de uitslagen naar de KNHS worden verzonden. U kunt voor al uw vragen terecht bij de KNHS. Onze medewerkers van de Servicedesk en de afdeling Wedstrijden kunnen uw vragen beantwoorden.

Dit kan tijdens kantoortijden (8:30 – 17:00 uur) via  telefoonnummer 0577 408 300, via de mail servicedesk@knhs.nl of wedstrijden@knhs.nl of via Whatsapp 06-22645441.

Voor vragen over Concours 3.5 kunt u terecht bij één van de Wedstrijd Programma Adviseurs

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie en de data van de pilotwedstrijden. 

 

Ander Nieuws

  • KNHS-Hartog Trophy krijgt spannende finale
    KNHS-Hartog Trophy krijgt spannende finale
  • KNHS Tips van de top: Doelen stellen met Imke
    KNHS Tips van de top: Doelen stellen met Imke
  • Marie-Louise Moerings opnieuw bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
    Marie-Louise Moerings opnieuw bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie