­ Arbowet en ongevallenregistratie - KNHS

Arbowet en ongevallenregistratie

De ARBO-wet wil de arbeidssituatie van werknemers verbeteren. Ook vrijwilligers hebben recht op goede arbeidsomstandigheden. Een vrijwilligersorganisatie heeft de plicht te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Hoewel er geen sprake is van betaalde arbeid, is er doorgaans wel sprake van ondergeschiktheid (gezagsverhouding) tussen vereniging en vrijwilliger. De ARBO-wet legt werkgevers vier verplichtingen op waarvoor ze zich door een arbodienst moeten laten ondersteunen. Organisaties waar minder dan 40 uur betaalde arbeid wordt verricht, kunnen zich beperken tot de eerste verplichting:

RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie)
Met behulp van een verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (= RI & E) ook wel Arbocheck genoemd moeten sportverenigingen nagaan of die omstandigheden inderdaad veilig zijn. De RIE brengt de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de organisatie in kaart. Systematisch wordt er bekeken welke risico's het werk kan meebrengen voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. Bij het RIE hoort een "plan van aanpak". Daarin staat hoe de werkgever de gevonden risico's wil wegwerken of beperken en binnen welke termijn dat gaat gebeuren. De RIE-frequentie is afhankelijk van wijzigingen binnen de werkzaamheden van de organisatie.

Uitzondering
Vrijwilligersorganisaties waar 40 uur per week of minder betaalde arbeid wordt verricht, zijn vrijgesteld van de verplichting een ARBO-dienst in te schakelen bij het maken van een RIE. De RIE kan dan, via standaard checklisten (ARBO-check voor de sport), door de werkgever zelf uitgevoerd worden. Er is een branchespecifieke (= sportspecifieke) RI & E voor de sportvereniging ontwikkeld. Deze RI&E is in opdracht van de Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS) en NOC*NSF door TNO-Arbeid ontwikkeld. Deze digitale RI&E voor de sportvereniging is te vinden op: www.werkenindesportvereniging.nl

Vrijwilligersorganisatie waar meer dan 40 uur per week betaalde arbeid wordt verricht, zijn verplicht de RIE te laten toetsen door een ARBO-dienst. Het is raadzaam om eerst bij verschillende ARBO-diensten een offerte aan te vragen.

Arbowet en ongevallenregistratie
Een van de aandachtspunten in de Arbowet is de ongevallenregistratie. Het gaat hier om ongevallenregistratie van die personen waarmee de vereniging een gezagsrelatie heeft. Zoals terreinknechten, barpersoneel en trainers. Sporters vallen dus niet onder deze gezagsrelatie. Voor de personen die wèl onder deze gezagsrelatie vallen dient de vereniging alle ongevallen te registreren waarbij sprake is van ziekteverzuim. Wanneer het een ongeval betreft met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg, dan moet de vereniging het ongeval melden aan de Arbeidsinspectie. Een 'ongeval' is als ernstig te beschouwen, wanneer iemand binnen 24 uur na het ongeval naar het ziekenhuis wordt gebracht of wanneer iemand blijvende gezondheidsschade oploopt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwet en gerelateerde ARBO-zaken staat op de website van NOC*NSF.

Ander Nieuws

  • Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
    Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
  • KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
    KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
  • Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend
    Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend