Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is sinds 1 januari 2015 eenvoudiger. Sportorganisaties kunnen, nadat zij zijn toegelaten tot de regeling, VOG’s gratis aanvragen. Sportclubs hoeven de VOG’s dan niet voor te schieten en dat vervolgens te declareren.

Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis.

VOG-aanvraag in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om VOG’s aan te vragen. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich vanaf het nieuwe jaar aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.”

Aanvragen en declareren VOG’s 2014
VOG’s die in 2014 (!) aangevraagd zijn, zowel digitaal als bij de gemeente, kunnen tot 1 maart 2015 gedeclareerd worden via de declaratietool. Na 1 maart 2015 verdwijnt de declaratietool en zijn VOG’s, aangevraagd in 2014, niet meer te declareren. Zorg dus dat u voor deze datum openstaande declaraties gedaan heeft. Het gaat alleen om aanvragen in 2014. VOG’s die op of na 1-1-2015 worden aangevraagd op de huidige manier, worden sowieso niet vergoed!

Breder preventief beleid
Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten sportclubs een breder preventief beleid hebben. “Voorbeelden van die maatregelen zijn het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders, een goed aannamebeleid, zoals het checken van referenties en zorgen dat een begeleider onder het tuchtrecht van de bond valt en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo werken we met z’n allen aan een veilig sportklimaat" aldus Lenselink.

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van de VOG is te vinden opwww.gratisvog.nl. Contactpersoon bij de KNHS is Lisanne Kooiker (l.kooiker@knhs.nl).

Relevante downloads

Ander Nieuws

  • Leren paardrijden: Tempowisselingen
    Leren paardrijden: Tempowisselingen
  • Zinderende finale KNHS-FNRS Springcompetitie 2018/2019
    Zinderende finale KNHS-FNRS Springcompetitie 2018/2019
  • Jong KNHS Zuid Holland: Horse Experience op zondag 7 juli
    Jong KNHS Zuid Holland: Horse Experience op zondag 7 juli