­ Jeugdrubrieken eventing organiseren - KNHS

Jeugdrubrieken eventing organiseren

In 2019 is de KNHS begonnen met een pilot jeugdrubrieken voor Dressuur. In 2020 volgde Springen en in 2021 zijn we ook in Eventing van start gegaan met de jeugdrubrieken. Het gaat om rubrieken voor eventingruiters van 8 t/m 18 jaar met een paard of pony.

Waarom deze nieuwe jeugdrubrieken?

Het doel van de jeugdrubrieken is het sporten met leeftijdsgenoten. In de jeugdrubrieken staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van paard of pony. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt dit tot meer sportplezier. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten

Wat verandert er?

De essentie is dat de rubrieken en daarmee ook de invulling van de cross worden opgebouwd rond de leeftijd van het kind. Het uitschrijven van jeugdrubrieken brengt voor wedstrijdorganisaties een aantal aanpassingen met zich mee voor wat betreft het uitschrijven van de rubrieken, maar ook voor wat betreft het opmaken van het klassement. De aanpassingen voor de Jeugddagen Eventing leggen we hieronder uit. Ook zijn veel gestelde vragen ter verduidelijking hier terug te lezen.  

Welke rubrieken zijn er?

We hebben de jeugdrubrieken voor eventing ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen. Waarbij de  leeftijdsgroep JO12 aansluit bij de basisschool leeftijden en de rubrieken JO15 en JO19 bij de leeftijden van de middelbare school.    

Een overzicht van de rubrieken:                                     

 • JO12 – 8 t/m 11 jaar
 • JO15 – 12 t/m 14 jaar
 • JO19 – 15 t/m 18 jaar

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd is bereikt tot en met dag waarop de ruiter 19 wordt.

Hoe organiseren we een Jeugddag Eventing?

We begrijpen dat veel eventingorganisaties meestal maar één keer per jaar een eventingwedstrijd organiseren. Daarom hebben we ervoor gekozen om de jeugdrubrieken voor eventing gefaseerd uit te zetten. Zo houden we het overzichtelijk en laagdrempelig. Organisaties kunnen er voor kiezen om een Jeugddag Eventing tijdens hun reguliere/jaarlijkse wedstrijd te organiseren (ter vervanging van de huidige ponyrubrieken) óf als een aparte wedstrijd. Het gaat er als volgt uitzien:

 • Fase 1: 60, 70 en 80 cm worden uitgeschreven.
 • Fase 2: 90 cm wordt toegevoegd aan format fase 1.
 • Fase 3: 100cm wordt toegevoegd aan format fase 2.

We beginnen met fase 1. Wanneer we daar 2 wedstrijden hebben gedraaid gaan we door naar fase 2. Dit betekend dat we de hoogte 90 cm toevoegen aan de lagere klassen. Een organisatie schrijft dan de hoogtes 60, 70, 80 en 90 cm uit. Verloopt fase 2 goed dan gaan we door naar fase 3. In fase 3 wordt de hoogte 100cm toegevoegd aan de eerder genoemde hoogtes.

Goed om te weten:

 • Deelnemers kunnen meedoen aan een Jeugddag Eventing met pony’s én paarden.
 • De hoogtes 60, 70 en 80cm mogen uitgeschreven worden zonder dressuur.
 • Een Jeugddag Eventing kan tijdens de reguliere/ jaarlijkse wedstrijd georganiseerd worden (ter vervanging van de huidige ponyrubrieken) óf als een aparte wedstrijd.
 • de reglementaire bepalingen voor de uitslagverwerking en het verder verloop van de wedstrijd (bv. veterinaire keuring) hetzelfde blijven.

Wil je graag een Jeugddag Eventing organiseren of wil je meer informatie dan kun je mailen naar: wedstrijden@knhs.nl

Hoe verloopt de inschrijving, registratie en uitslagverwerking?

De deelnemers schrijven zich op reguliere wijze in via Mijn KNHS. Na de sluitingsdatum wordt vanuit de KNHS de inschrijvingen gesorteerd op leeftijd en onder vermelding van de juiste jeugdrubriek aangeleverd. Dit wordt afgestemd met de wedstrijdorganisatie. Het klassement op de wedstrijd wordt opgemaakt per leeftijdsgroep en hoogte. De uitslagen worden op de reguliere wijze verzonden naar de KNHS. De jeugdrubrieken die worden uitgeschreven tijdens de pilot tellen mee voor winstpuntenregistratie in de reguliere klasse waarin de deelnemer startgerechtigd is.

Wat betekent dit voor de juryleden?

Het is belangrijk dat bij het uitnodigen van de officials voor de wedstrijd aan hen wordt doorgegeven dat het om een Jeugddag Eventing gaat.  De Jeugddagen Eventing worden op hoogte verreden, maar niet meer op categorie van de pony. Het klassement wordt opgemaakt per hoogte en leeftijdsgroep. Het kan dus zijn dat juryleden dressuurproeven en springparcoursen beoordeeld waarbij pony’s cat. A t/m E en paarden door elkaar heen rijden. Hier zal het jurylid zich bewust van moeten zijn. Om die reden willen we organisaties vragen om ruim van te voren de gegevens van de juryleden aan ons door te geven, zodat zij vanuit de KNHS een persoonlijk bericht met informatie ontvangen.

Wat betekent dit voor de Parcoursbouwer Cross Country?

De cross wordt uitgezet volgens het Discipline Reglement Eventing en de Richtlijnen Parcoursbouw Cross Country. Er moet wel rekening gehouden worden met het plaatsen van combinatiesprongen. Voor de jeugddagen t/m 80 cm moeten combinatiesprongen op minimaal 3 of meer galopsprongen geplaatst worden. Eventueel in een flauwe bocht zodat de verschillende pony’s en paarden zich hierop kunnen aanpassen. Omdat de verwachting is dat er vanaf de klasse M voornamelijk D en E pony’s lopen kan op dat niveau wel een dubbelsprong geplaatst worden. Het is belangrijk dat kinderen een goede en leuke ervaring opdoen. In het kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid is het belangrijk dat de moeilijkheidsgraad van het crossparcours hierbij aansluit

Wat betekent dit voor de Parcoursbouwer Springen?

In het springparcours van de lage klassen t/m 80 cm zal geen dubbelsprong worden opgenomen. De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het ontbreken van een dubbelsprong deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden. In deze lage klassen moeten er minimaal 3 a 4 galopsprongen tussen 2 hindernissen zitten. In de springfase zal een dubbelsprong pas geïntroduceerd worden vanaf de 90 cm. Het is belangrijk dat kinderen een goede en leuke ervaring opdoen. In het kader van de ontwikkeling van de rijvaardigheid is het belangrijk dat de moeilijkheidsgraad van het parcours hierbij aansluit.

Krijgen we voor een Jeugddag Eventing een Technische Afgevaardigde (TA) aangewezen?

Voor alle eventingwedstrijden wijst de KNHS standaard een TA aan. Als je als organisatie ervoor kiest om een aparte Jeugddag Eventing te organiseren krijg je ook een TA toegewezen. De TA’s zijn er om organisaties te ondersteunen in het voorproces en mee te denken in technische zaken. Voor de organisatie is de TA ook een goede adviseur/ gesprekspartner om tot een ideale setting te komen voor een Jeugddag Eventing. De TA zal vanuit de KNHS geïnformeerd worden over de jeugdrubrieken.

Ondersteuning

De KNHS geeft ondersteuning op diverse manieren aan alle partijen die betrokken zijn. De KNHS zal onder andere deelnemers en Officials (Technisch Afgevaardigde, Parcoursbouwer etc.) informeren en ondersteunen voorafgaand de wedstrijd.

Pilot organiseren?
De KNHS is op zoek naar organisaties die een Jeugddag Eventing willen organiseren. Waar we precies naar op zoek zijn is  het volgende:

 • 2 wedstrijdorganisaties die in de periode maart – mei een Jeugddag Eventing willen organiseren volgens fase 1 (60 t/m 80cm)
 • 2 wedstrijdorganisaties die in de periode mei – juli een Jeugddag Eventing willen organiseren volgens fase 2 (60 t/m 90 cm)
 • Van juli tot en met het einde van het seizoen minimaal 4 wedstrijdorganisaties die een Jeugddag Eventing volgens fase 3 (60 t/m 100cm willen organiseren.

Heb je interesse of wil je meer informatie dan kun je mailen naar: wedstrijden@knhs.nl. Veel gestelde vragen over de Jeugdrubrieken kan je ook hier teruglezen.

Downloads:

Ander Nieuws

 • EK vierspannen en WK paramennen 2023 in Exloo
  EK vierspannen en WK paramennen 2023 in Exloo
 • Drie dressuurkampioenen gehuldigd op derde Hippiade-dag
  Drie dressuurkampioenen gehuldigd op derde Hippiade-dag
 • Twee eventingruiters TeamNL naar wereldkampioenschap in Italië
  Twee eventingruiters TeamNL naar wereldkampioenschap in Italië