­ KNHS Menbewijs - KNHS

KNHS Menbewijs

Met het KNHS Menbewijs op zak hebben menners laten zien dat ze veilig en verantwoord in het verkeer meekomen en over alle belangrijke basisvaardigheden beschikken. De opleiding bestaat uit drie fasen: de basisopleiding 'Haal je Menbewijs met plezier' en de vervolgopleidingen voor tweespannen en langspannen.

De opleiding heeft een standaard opzet als leidraad, maar als je de opleiding gaat organiseren dan mag je daar een eigen invulling aan geven. Zo kun je de opleiding in een weekend aanbieden of juist verspreid over meerdere dagen of weken. Ervaren menners kunnen zich ook direct voor een examen inschrijven zonder de opleiding te volgen (uiteraard alleen na vooraf overleg). Om de opleiding aan te bieden heb je een gediplomeerde instructeur nodig die de opleiding mag geven, een accommodatie met veiligheidscertificaat en de benodigde materialen voor de lessen.

Interesse om de opleiding en/of het examen aan te bieden op uw accommodatie? Neem voor meer informatie contact op met de KNHS Sportaanbiedersdesk. 

 • Opleiding Menbewijs organiseren

  • Wat houdt de opleiding voor het KNHS Menbewijs in?
  • Hoe krijg ik voldoende deelnemers?

   Wil je een opleiding voor het KNHS Menbewijs op je accommodatie aanbieden? Geef het door aan de KNHS Sportaanbiedersdesk met de contactgegevens, de startdatum en of cursisten van buitenaf zich ook kunnen inschrijven. We plaatsen de opleiding dan in de agenda op Mijn KNHS. 

  • Kan ik het theorie-examen digitaal afnemen?

   Ja, we bieden de mogelijkheid om de theorie-examens digitaal af te nemen. Cursisten maken het examen dan op smartphone of iPad krijgen direct de uitslag. Voor alle deelnemers zijn trouwens digitale proefexamens beschikbaar. Ongeveer twee weken voor de examendatum worden de inloggegevens rechtstreeks naar de kandidaat gestuurd. 

  • Wat zijn de kosten om een examen te organiseren?

   We hanteren een transparant kostenmodel zodat u als organisator vooraf kunnen weet waar u aan toe bent en bepalen wat de meest ideale groepsgrootte voor het examen is. De KNHS neemt een deel van de werkelijke kosten voor haar eigen rekening via een korting voor geaccrediteerde organisaties. Alle KNHS-verenigingen en FNRS-ruitersportcentra zijn per definitie geaccrediteerd. Andere sportaanbieders die een examen willen organiseren kunnen een accreditatie aanvragen bij de KNHS Sportaanbiedersdesk.

   De kosten van het examen worden achteraf in rekening gebracht bij de organisator.

   Examenkosten Menbewijs (voorbeeld)

     tarief   5 examens  10 examens
   Basis inzet examinator
   (incl. reiskosten, voorbereiding,
   theorie-examen en 4 prakijkexamens)
    €230  € 230  € 230
   Ieder extra praktijkexamen  € 30  € 30  € 180
   KNHS examenkosten  € 125  € 125  € 125
   Totale examenkosten    € 385  € 535
   korting KNHS geaccrediteerde organisatie 30%  – € 116  – € 161
   Netto kosten organisator (BTW 0%)    € 269  € 374

   Eventuele extra kosten
   De eventuele huur van elektronische hulpmiddelen (ipad’s, mifi) zijn voor rekening en risico van de organisator. De KNHS heeft wel inkoopafspraken gemaakt waarvan de organisatoren gebruik kunnen maken. 

   Heb je nog vragen over de kosten van het examen? Neem dan contact op met de Sportaanbiedersdesk.

  • Hoe kom ik aan de opleidingsboeken?

   De bijbehorende boeken van de opleiding bestelt u ofwel vanuit uw bedrijf of vereniging zelf via de KNHS-webshop (voor sportaanbieders geldt een speciale inkoopprijs), of u vraagt de cursisten de boeken zelf te bestellen via de webshop

  • Hoe organiseer ik een examen voor het KNHS Menbewijs?

   Om een examen te organiseren moet de accommodatie aan de volgende eisen voldoen:

   - De accommodatie moet beschikken over een geschikte theorieruimte;
   - De instructeur die in in het bezit is van een meninstructeursdiploma. U vindt deze instructeurs via het adressenboek in MijnKNHS.

   Aan welke eisen moeten de cursisten voldoen?
   - De cursist moet lid zijn van de KNHS
   - De adviesleeftijd 'voor de opleiding is 12 jaar;
   - Alle cursisten dragen een CE-goedgekeurde veiligheidshelm.

   Aanvraag examen:
   - Het examen wordt tenminste 6 weken voor de examendatum aangevraagd met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier;
   - De organisator mailt het aanvraagformulier naar sportaanbiedersdesk@knhs.nl;
   - De KNHS plaatst het examen op in de kalender op MijnKNHS ;
   - De KNHS benadert een examinator;
   - Cursisten schrijven zich in via MijnKNHS;
   - De KNHS stuurt de organisator een week voor het examen een lijst met ingeschreven cursisten, na akkoord bevestigt de KNHS deze cursisten;
   - Na het examen factureert de KNHS de organisatie.