­ KNHS Verenigingsbesturen - KNHS

KNHS Verenigingsbesturen

Als bestuurder van een paardensportvereniging doe je iets terug voor de paardensport. Je werkt als vrijwilliger aan een goede organisatie van de paardensport, lessen, wedstrijden en soms het beheer van een eigen in- en/of outdooraccommodatie van jouw vereniging. De verschillen in paardensportverenigingen zijn groot, maar een goed georganiseerd en gastvrij bestuur kan de vereniging tot een fijne plek maken om elkaar te ontmoeten en samen te sporten.

Het bestuur zorgt dat de accommodatie op orde is, dat er rijlessen worden gegeven bij leuke en leerzame instructeurs, dat er wedstrijden worden georganiseerd en leuke verenigingsactiviteiten. Daarnaast zorgen bestuurders dat de vereniging aan haar verplichtingen voldoet vanuit de statuten, zoals twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV)  houden, een correcte boekhouding bijhouden, gecontroleerd door de kascommissie en waarover de leden ieder jaar décharge (goedkeuring) verlenen in de ALV. De ledenadministratie wordt bijgehouden en leden worden goed geïnformeerd. Een hele hoop werk, soms lastig, maar meestal heel dankbaar en leuk om te doen. 

De KNHS waardeert het werk van de vele vrijwilligers en bestuurders in de paardensport enorm en we bieden graag advies en ondersteuning via informatievoorziening, kennisdeling en ondersteuning vanuit onze KNHS Accountmanagers en de Sportaanbiedersdesk. In dit website deel voor bestuurders delen we informatie, specifiek voor al onze KNHS verenigingsbestuurders, hierop wordt u geattendeerd via de maandelijkse nieuwsbrief voor sportaanbieders. 

Categorie: verenigingsondersteuning, besturen, bestuur, accountmanagement