KNHS Verenigingstrajecten 2018

Samen resultaatgericht besturen geeft meer voldoening

De KNHS zet zich in voor paardensportaanbieders met ambities voor de toekomst. Hiervoor is een speciaal keuzemenu samengesteld van verenigingsondersteuning in het kader van het programma Veilig Sportklimaat van NOC*NSF. Door samen naar kernpunten, knelpunten, wensen, doelen, rollen en taken te kijken binnen de vereniging kunt u juist samen resultaatgericht aan de slag. Herkent u uw vereniging in één van de volgende knelpunten? Dan is een KNHS Verenigingstraject zeker interessant voor jullie verenigingsbestuur:

 • Terugloop van aantal leden;
 • Moeilijkheden met het vinden van vrijwilligers en bestuursleden;
 • Terugloop van het aantal starts op wedstrijden en bij activiteiten;
 • Onbehoorlijk gedrag van deelnemers/ begeleiders tijdens instructie en wedstrijden;
 • Moeizame samenwerkingen tussen bestuur, instructieteam en wedstrijdorganisatie;
 • Onzekere ontwikkeling van de accommodatie.

 
Menukaart KNHS Verenigingstrajecten
De bovenstaande knelpunten zijn van totaal verschillende aard en vragen een passende aanpak. Voor vele besturen een enorme uitdaging om dit in goede banen te leiden. Het vraagt nogal wat tijd en  kwaliteit van besturen. De KNHS wil graag verenigingen met ambitie begeleiden met specifieke verenigingstrajecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden uit het Veilig Sportklimaat programma van NOC*NSF en vindt u op de Menukaart KNHS Verenigingstrajecten. Dit zijn onder meer intakes op locatie, verenigingsondersteuning, workshops, bestuursessies en ondersteunend materiaal voor verenigingen. Bekijk onderstaande Menukaart pdf om alle interventies te zien. Ook wordt gebruik gemaakt van de quick scans en input uit de Sportaanbiedersmonitor op Clubmetingen.nl.


Hoe komt u in aanmerking voor een KNHS Verenigingstraject?

We zetten vanuit de KNHS in op ambitieuze verenigingen met tijd en aandacht. Dus vragen we ook iets van de vereniging om deel te kunnen nemen aan een KNHS Verenigingstraject. Om in aanmerking te komen moet u als vereniging minimaal het volgende hebben of willen nastreven:

een actieve vereniging met 50 leden of meer; een voltallig bestuur; verenigingslessen; wedstrijdorganisatie en een accommodatie in eigen beheer of ter beschikking van de vereniging.

Voor zeker 20 verenigingen wordt er dit jaar een traject gestart, die begint met een intakegesprek op locatie. Bij grote vraag wordt een wellicht een voorselectie gemaakt naar regio. Deelname aan de KNHS Verenigingstrajecten wordt kosteloos aangeboden aan KNHS sportaanbieders.  

Meld uw rijvereniging nog deze maand aan
Wilt u werken aan een toekomstbestendige vereniging, samen met uw mede bestuursleden, meld u dan deze maand nog aan voor het KNHS Verenigingstraject. Stuur hiervoor een korte mail naar de KNHS Sportaanbiedersdesk (sportaanbiedersdesk@knhs.nl) met als onderwerp ‘Aanmelding KNHS Verenigingstraject’ en in de mail: uw eigen naam en functie; naam en plaats van de vereniging; volledige contactgegevens met e-mailadres en huidige aantal leden. Of meld u eenvoudig aan via Mijn KNHS.

Een KNHS-accountmanager neemt vervolgens contact op en maakt een eerste afspraak op locatie. Tijdens dit intakegesprek wordt het programma verder toegelicht. Het is een gezamenlijk gesprek waarin de achterliggende behoefte van de vereniging naar voren komt.


Visie KNHS op verenigingsondersteuning

De uitdagingen waar de paardensportverenigingen voor staan zijn groot. Paardensport wordt niet gesubsidieerd, dus er moet een financieel gezond beleid worden gevoerd. Het organiseren van wedstrijden is voor de meeste verenigingen een belangrijke bron van inkomsten, naast de lidmaatschapsgelden. De binding van leden met de vereniging is veelal niet groot. Kansrijke verenigingen hebben veelal een eigen accommodatie in- en outdoor, verzorgen lessen m.b.v. de KNHS Ruiteropleiding, organiseren regelmatig wedstrijden en/of proevendagen en hebben een actief en voltallig bestuur. De KNHS gaat zich actief inzetten om deze groep verenigingen te versterken en te vergroten. Want zonder sportaanbieders, geen paardensport!

 

Ander Nieuws

 • Houd je paard in vorm door Hippische Leergang Massagetechniek *Video*
  Houd je paard in vorm door Hippische Leergang Massagetechniek *Video*
 • Startlijst Bixiedag 2019 online
  Startlijst Bixiedag 2019 online
 • Heropening ruiter- en fietspad vanaf Nationaal Hippisch Centrum
  Heropening ruiter- en fietspad vanaf Nationaal Hippisch Centrum