­ Controle regiokampioenschappen - KNHS

Controle regiokampioenschappen

Voor iedere wedstrijddeelname geldt dat een deelnemer er zelf verantwoordelijk voor is dat hij meedoet aan een wedstrijd of een kampioenschap in de klasse waarin hij startgerechtigd is. Bij deelname aan de regiokampioenschappen wordt de controle hierop niet voorafgaand aan, maar ná de regiokampioenschappen gedaan. Dit is in lijn met de reglementaire uitgangspunten van de hippische sport en levert een aanzienlijke tijdbesparing op voor de regio’s, kringen en de KNHS.

Procedure
De regio’s bepalen op welke wijze de kampioenschappen worden verreden en zijn verantwoordelijk voor het afvaardigen van de deelnemers naar Ermelo aan de hand van de vastgestelde verdeelsleutel, de bepalingen van het KNHS Kampioenschapsreglement en het vraagprogramma van de KNHS. Controles worden ná de regiokampioenschappen uitgevoerd. Na ontvangst van de lijst van afgevaardigden per regio controleert de KNHS op de bepalingen in het Kampioenschapsreglement en de aanvullende bepalingen in het vraagprogramma van de desbetreffende regio. Beide documenten kunnen gedownload worden via de website van de KNHS.

Maatregel bij onterechte start
Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan een regiokampioenschap en/of het KNHS Kampioenschap, dan wordt het resultaat alsnog door de KNHS geschrapt (dat betekent dat de ‘titel’ ingeleverd wordt) en kan door de KNHS een maatregel worden genomen tegen de deelnemer.

Advies aan deelnemers
Wanneer een lid twijfelt over bijvoorbeeld zijn (winst)puntenaantal of dat er tijdens het lopende seizoen hoger gestart is en hij daardoor mogelijk niet aan de kampioenschappen mag deelnemen, moet het lid zijn verantwoordelijkheid nemen en van te voren contact opnemen met de KNHS.

Ander Nieuws

  • KNHS zoekt nieuwe voorzitter Springforum
    KNHS zoekt nieuwe voorzitter Springforum
  • Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
    Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
  • KNHS Springabonnement positief ontvangen
    KNHS Springabonnement positief ontvangen