­ Voltigewedstrijd organiseren - KNHS

Voltigewedstrijd organiseren

Het organiseren van een voltigewedstrijd verloopt iets anders dan bijvoorbeeld het organiseren van een spring- of dressuurwedstrijd. Er zit bijvoorbeeld verschil in de uitslagverwerking en het aanvragen van de wedstrijd.

Goedkeuring datum

Wanneer je een voltigewedstrijd wilt organiseren, dan moet je eerst toestemming aanvragen voor de datum. Wedstrijden moeten voor 1 november van het voorgaande jaar bij de KNHS Voltigevereniging zijn aangevraagd. De KNHS Voltigevereniging maakt de wedstrijdkalender voor het gehele jaar en maakt deze in december bekend. De kalender loopt van 1 januari tot 1 januari. De kalender van dit jaar kun je vinden op www.knhsvv.nl en de goedgekeurde wedstrijden staan in MijnKNHS.nl.

Een voltigewedstrijd aanvragen

Het aanvragen van wedstrijden bij de KNHS gaat via Mijn KNHS. Het aanmelden van de wedstrijd kan al ruim van tevoren, maar moet minimaal zes weken voor de wedstrijd gedaan zijn. 

Accommodatie-eisen

Voor de voltigewedstrijden gelden de volgende eisen:

 • Een wedstrijdring moet bij een wedstrijd een middenlijn van tenminste 20 meter hebben.
 • De wedstrijdring moet worden afgezet en toeschouwers moeten op minimaal 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • De bodem waarop de wedstrijd wordt gehouden moet geschikt zijn voor voltigesport, dat wil zeggen: vlak, veerkrachtig en slipvast zijn. Wanneer tijdens de wedstrijd de bodem niet meer vlak is moet dit zonodig hersteld worden.
 • De wedstrijdring moet een vrije hoogte hebben van tenminste 5.00 meter. Bij een wedstrijdring met een vrije hoogte van 4,5-5.00 meter mogen alleen rubrieken voor solo, Pas-de-Deux en de klassen BB, B en L worden uitgeschreven.
 • Naast de wedstrijdring moet er ook een oefenring beschikbaar zijn die aan dezelfde eisen als de wedstrijdring moet voldoen. Voor de juryleden moet een afgeschermde plaats zijn zodat zij in alle rust de taak van official kunnen uitvoeren.

Officials
Voor de voltigewedstrijden zijn speciale officials opgeleid. Er zijn verschillende functies voor juryleden. Afhankelijk van welke opleiding zij afgerond hebben, mogen zij jureren in een bepaalde klasse. Het is afhankelijk van de rubrieken die uitgeschreven worden op de wedstrijden hoeveel juryleden de rubriek moeten beoordelen. De eisen voor het aantal in te zetten juryleden kun je vinden in het Wedstrijdreglement Voltige

Uitslagverwerking

 • De KNHS Voltigevereniging heeft een uitslagverwerkingsprogramma ontwikkeld. Met dit document kan eenvoudig tijdens de wedstrijd een digitale beoordelingsprotocol ingevuld worden en een einduitslag opgemaakt worden.
 • Het uitslagverwerkingsprogramma is te downloaden op de website van de KNHS Voltigevereniging
 • Tijdens de wedstrijd vult het jurylid de beoordelingsprotocol in. Hierop zet het jurylid de beoordeling van het getoonde tijdens de wedstrijd. De protocol gaat van het jurylid naar het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat vult de cijfers in op het digitale formulier en gaat na of het resultaat klopt. Wanneer het correct is ingevuld mag het protocol meegegeven worden aan de deelnemer. Het moment van afgeven kan per wedstrijdorganisatie verschillen. Het secretariaat kan besluiten de staten gedurende de rubriek vrij te geven of te bewaren tot de rubriek afgelopen is.
 • Wanneer alle deelnemers geweest zijn kan via het programma een klassement opgemaakt worden. De uitslagenlijst moet uitgedraaid, gecontroleerd en ondertekend worden door het A-jurylid die de rubriek beoordeeld heeft, zoals omschreven staat in artikel 9 lid 3 van het Algemeen Wedstrijdreglement. De uitslag moet binnen vijf werkdagen digitaal aangeleverd worden bij de KNHS, afdeling Wedstrijdregistratie. 
 • Meer informatie over de uitslagverwerking klik hier

Categorie: voltige

Ander Nieuws

 • Pilot Online Voltigeproeven Beoordelen is verlengd
  Pilot Online Voltigeproeven Beoordelen is verlengd
 • Hippiade 2021 levert 77 kampioenen op
  Hippiade 2021 levert 77 kampioenen op
 • Prachtige kampioenen gehuldigd op de derde Hippiadedag
  Prachtige kampioenen gehuldigd op de derde Hippiadedag