­ Wat is een wedstrijd? - KNHS

Wat is een wedstrijd?

Onder een wedstrijd verstaan we volgens het Algemeen Wedstrijdreglement het volgende: Een wedstrijd is een verzameling van één of meerdere rubrieken waarover een klassement wordt opgemaakt en die worden verreden verdeeld over één of meerdere aaneengesloten wedstrijddagen op eenzelfde locatie.

 

Met andere woorden: wanneer er een klassement wordt opgemaakt binnen een groep deelnemers dan zien we dit als wedstrijd.

We kennen verschillende soorten wedstrijden:

 • KNHS-wedstrijd: Dit is een wedstrijd die bij de KNHS is aangemeld en waarvoor door de KNHS een goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. Hier vallen ook de Bixie-, Impuls- en BB-wedstrijden onder. Ook kunnen hier F-proeven worden verreden.
 • Onderlinge wedstrijd: Onderlinge wedstrijden zijn wedstrijden waaraan leden van maximaal twee verenigingen deelnemen. Tijdens onderlinge wedstrijden mogen prijzen beschikbaar gesteld worden. Onderlinge wedstrijden (en de data ervan) hoeven niet te worden aangevraagd en goedgekeurd door de KNHS.
 • Manegewedstrijd en Proevendag: Iedere KNHS-sportaanbieder en FNRS-ruitersportcentrum kan een wedstrijd of proevendag organiseren waarbij de proeven Brons (F-proeven) en Zilver vanuit de KNHS-ruiteropleiding worden uitgeschreven. Tijdens de wedstrijden of proevendagen mogen prijzen beschikbaar worden gesteld. Deze wedstrijden en proevendagen hoeven niet te worden aangevraagd en goedgekeurd door de KNHS.

 
Wedstrijdorganisaties moeten altijd bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, bij de FNRS als lid zijn aangesloten of een wedstrijdabonnement met de KNHS hebben.

Het organiseren van proefgerichte clinics en niet KNHS-gerelateerde evenementen
Naast de reguliere KNHS-wedstrijden worden er ook veel proefgerichte clinics, ander soortige rubrieken en competities georganiseerd. Allemaal ontzettend mooie initiatieven die onze sport ondersteunen en leuker maken!

Omdat er zo veel verschillende initiatieven zijn die buiten de reguliere wedstrijdsport vallen, kunnen wij ons voorstellen dat het lastig is om in te schatten wanneer het gaat om een wedstrijd of wanneer iets een training is. Hiervoor heb je kunnen lezen wat de kenmerken van wedstrijden zijn.

Oefenrubrieken
Oefenrubrieken zijn trainingsrubrieken waarbij het jurylid bijvoorbeeld de proef of het parcours beoordeelt, het protocol van de deelnemer invult of soms direct tips en trucs geeft, maar waarbij geen klassement wordt opgemaakt. Hierbij worden dus geen prijzen uitgereikt. De verantwoordelijkheid van oefenrubrieken voor wat betreft uitvoering en regels ligt bij de organisator. Een KNHS-jurylid mag oefenrubrieken beoordelen. Oefenrubrieken hoeven niet bij de KNHS aangemeld te worden.

Niet aangemelde wedstrijd
Niet aangemelde wedstrijden zijn een wedstrijd of wedstrijdrubrieken welke niet bij de KNHS, of de FEI zijn aangemeld en waarvoor door de KNHS of de FEI geen goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. KNHS-juryleden mogen hier geen medewerking aan verlenen. In het algemeen wedstrijdreglement is hier het volgende over opgenomen:

“Het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of wedstrijdrubrieken die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij FEI aangesloten federatie, is verboden. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de desbetreffende wedstrijdorganisatie, persoon/official en/of deelnemer een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. Bij het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of wedstrijdrubrieken, die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij FEI aangesloten federatie, waarbij vooraf door de KNHS aan de desbetreffende persoon of organisatie is gemeld dat dit niet is toegestaan, zal opgave worden gedaan bij de aanklager van de KNHS. Indien bovenstaande overtreding wordt gedaan door een sporter/official die ook internationaal start/als official een functie vervult zal deze overtreding bij de FEI worden aangemeld.”

Ander Nieuws

 • KNHS zoekt nieuwe voorzitter Springforum
  KNHS zoekt nieuwe voorzitter Springforum
 • Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
  Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
 • KNHS Springabonnement positief ontvangen
  KNHS Springabonnement positief ontvangen