­ Verenigingsbesturen - KNHS

Verenigingsbesturen

Als bestuurder van een paardensportvereniging doe je iets terug voor de paardensport. Je werkt als vrijwilliger aan een goede organisatie van de paardensport, lessen, wedstrijden en soms ook een eigen in- en/of outdooraccommodatie van jouw vereniging. De verschillen in paardensportverenigingen zijn groot, maar voor iedere ruiter maakt een goed en prettig bestuurde vereniging vaak een belangrijk verschil.

Het bestuur zorgt dat de accommodatie op orde is, dat er rijlessen worden gegeven bij leuke en leerzame instructeurs, dat er wedstrijden worden georganiseerd en leuke verenigingsactiviteiten. Daarnaast zorgen bestuurders dat de vereniging aan haar verplichtingen voldoet vanuit de statuten, zoals twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV)  houden, een correcte boekhouding bijhouden, gecontroleerd door de kascommissie en waarover de leden ieder jaar décharge (goedkeuring) verlenen in de ALV. De ledenadministratie wordt bijgehouden en leden worden goed geïnformeerd. Een hele hoop werk, soms lastig, maar meestal heel dankbaar en leuk om te doen. 

Een paardensportvereniging die meegaat met de veranderende samenleving en toekomstgericht aan de slag blijft met een duidelijk visie en koers is wat we als KNHS graag extra ondersteunen. Hiervoor zijn keuzes en afspraken met elkaar maken belangrijk en een passende taakverdeling binnen de vereniging. De naam zegt het al, hierbij verenigingen de leden zich en doe je dit samen. In de huidige samenleving is tijd zeldzaam geworden en dat maakt het vaak lastig om voldoende vrijwillgers te vinden en te binden. Maar gezelligheid en waardering voor het werk dat je samen doet, kan juist heel motiverend zijn.  

De KNHS waardeert het werk van de vele vrijwilligers en bestuurders in de paardensport enorm en we bieden graag ondersteuning via informatievoorziening, kennisdeling en ondersteuning vanuit onze KNHS Accountmanagers en de Sportaanbiedersdesk. In dit website deel voor bestuurders delen we informatie, specifiek voor al onze KNHS verenigingsbestuurders, hierop wordt u geattendeerd via de maandelijkse nieuwsbrief voor sportaanbieders. 

Categorie: verenigingsondersteuning, besturen, bestuur, accountmanagement