Algemeen wedstrijdreglement

In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Als sportbond vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat. In het Algemeen Wedstrijdreglement is daarom de Gedragscode Welzijn van het Paard opgenomen (bijlage 3) en staan in de wedstrijdreglementen allerlei voorwaarden die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per discipline en niveau. Ook kunnen paarden en pony's op alle wedstrijden van de worden gecontroleerd op ongeoorloofde middelen (doping) en zien we er zo goed mogelijk op toe dat paarden daar correct behandeld worden.

Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffende disciplinereglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. 

Wijzigingen per 1 april 2017
In april 2017 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het Algemeen Wedstrijdreglement. Lees hier een toelichting. Deze wijzigingen gaan in per 1 april 2017, zowel het volledig nieuwe reglement als een document met de wijzigingen zijn als PDF beschikbaar. 

Categorie: reglement, wedstrijdreglement

Downloads:

Ander nieuws

  • Selecties KNHS Indoorkampioenschappen 2018 van start
    Selecties KNHS Indoorkampioenschappen 2018 van start
  • Kleine wijziging in rijstijlprotocol per 1 oktober 2017
    Kleine wijziging in rijstijlprotocol per 1 oktober 2017
  • Uitbreiding toegestane bitten, hoofdstellen en sporen per 1 september 2017
    Uitbreiding toegestane bitten, hoofdstellen en sporen per 1 september 2017
Wij maken gebruik van cookies Ok