­ Stalling en weidegang - KNHS

Stalling en weidegang

Een gezond paard is een blij paard. Goede huisvesting en goede verzorging is daarom erg belangrijk. De KNHS volgt en promoot daarin de richtlijnen uit de Gids voor Goede Praktijken. Deze gids is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Categorie: paardenwelzijn, welzijn, stalling, wei