­ Blue tongue - KNHS

Blue tongue

Bluetongue is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig ziek van worden of eraan sterven. Andere herkauwers (runderen, geiten, dromedarissen en wilde herkauwers) kunnen wel met het virus worden besmet, maar worden meestal niet ziek. Bluetongue wordt overgebracht door bepaalde insectensoorten, niet door contact tussen herkauwers onderling. De ziekte is ongevaarlijk voor mensen. Ook dieren die geen herkauwers zijn, lopen geen risico. Honden en katten kunnen er dus niet ziek van worden.

Het virus dat bluetongue veroorzaakt, het zogenaamde Orbivirus, wordt overgebracht door de steek van bepaalde insectensoorten (zogenaamde knutten of culicoides). Herkauwers kunnen elkaar onderling niet besmetten. Het insect brengt het virus over door eerst een besmette en later een onbesmette herkauwer te steken.

De belangrijkste maatregelen bij een besmetting van Bluetongue zijn meestal het instellen van een zogenaamd 20-kilometergebied, waar de volgende regels gelden:

 • Herkauwers moeten van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang in de stal worden gehouden. Alleen veehouders die geen geschikte stalruimte beschikbaar hebben voor het vee, worden van deze verplichting uitgezonderd.
 • Herkauwers, hun stallen en de omgeving ervan moeten worden behandeld met insectenwerende middelen om de ziekteverspreidende insecten te weren.
 • Vervoer van herkauwers naar buiten het 20-kilometergebied is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals het vervoer van slachtdieren en nuchtere kalveren naar het beperkingsgebied, ook in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.
 • Herkauwers mogen binnen het 20-kilometergebied vrij worden verplaatst. Bedrijven waar een verdenking van Bluetongue is, mogen geen herkauwers aan- of afvoeren. Vanaf besmette bedrijven mag wel worden aangevoerd en afgevoerd, enkel de dieren die positieve getest zijn op Bluetonguevirus mogen het bedrijf niet verlaten. Ook mogen de dieren onder voorwaarden naar de 20-kilometergebieden in de andere getroffen lidstaten worden vervoerd.Ander Nieuws

 • Jur Vrieling beste ruiter van Jumping Amsterdam
  Jur Vrieling beste ruiter van Jumping Amsterdam
 • Maikel van der Vleuten tweede in Grote Prijs van Jumping Amsterdam
  Maikel van der Vleuten tweede in Grote Prijs van Jumping Amsterdam
 • Dinja van Liere wint WB-wedstrijd dressuur Jumping Amsterdam
  Dinja van Liere wint WB-wedstrijd dressuur Jumping Amsterdam