­ Gebitsverzorging - KNHS

Gebitsverzorging

Het paardengebit groeit ongeveer tot het zesde levensjaar. Daarna slijten de tanden en kiezen bijna net zoveel als ze groeien.

Het gebit slijt door malende kauwbewegingen. Op ruwvoer kauwt het paard meer en dit bevordert dan ook een goede en gelijkmatige afslijting van de kiezen. Maar op krachtvoer hoeft nauwelijks gekauwd te worden. Onderhoud van het paardengebit is dus noodzakelijk geworden nu het paard ander voedsel krijgt dan het van nature gewend is. En een klein probleem kan onmiddellijke gevolgen hebben voor de voedselopname en vertering! Conditieverlies, mestafwijkingen en koliek zijn slechts enkele mogelijke gevolgen. 

Een gebitsprobleem kan ook tot verzet leiden tijdens het rijden en zelfs problemen geven met de aanleuning. Bij een normaal gebit volstaat een jaarlijkse controle van een dierenarts of paardentandarts. Hij of zij vijlt dan eventuele scherpe randen en punten op de kiezen weg en verwijdert melktanden en melkkiezen, de zogenaamde doppen, die zijn blijven zitten. Het verwijderen van hinderlijke wolfskiezen, tandsteen en het bijwerken van puntige scherpe haaktanden behoren ook tot het normale jaarlijkse onderhoud. De dierenarts of paardentandarts kan daarnaast over- of onderbijthaken en doorgegroeide tanden of kiezen afknippen, beitelen, frezen of zagen. 

Bij een afwijkend gebit is het beter een keer per half jaar te laten controleren en let op, alleen de dierenarts mag verdoven!

Gebitsafwijkingen
Sommige paarden hebben een afwijkende stand van de kaken. Bij een snoeksbek, bijvoorbeeld, is de onderkaak langer dan de bovenkaak. Een varkensbek betekent dat de onderkaak juist korter is dan de bovenkaak.

Er zijn ook paarden met een scheef gebit of met teveel tanden of kiezen. En soms levert het wisselen van de melkkiezen problemen op. De melkkiezen (doppen) kunnen namelijk bovenop de nieuwe kiezen blijven zitten. Door al deze afwijkingen kunnen paarden hun voedsel niet voldoende fijnmalen, kan het voedsel niet optimaal verteerd worden en vermindert de conditie van het paard.

Bron: Boek Paard&Welzijn, uitgave KNHS 2009. Overname tekst en beeldmateriaal niet toegestaan.

Categorie: gebitsverzorging, gebitscontrole, gebitsproblemen, gebitsverzorger, paardentandarts, gebitsafwijkingen, paardengebit, gebit

Ander Nieuws

  • #Welzijnsweetje gebitsverzorging
    #Welzijnsweetje gebitsverzorging
  • #Woensdagwelzijnsweetje Gebitsverzorging (1)
    #Woensdagwelzijnsweetje Gebitsverzorging (1)
  • #WoensdagWelzijnsWeetje Gebitsverzorging
    #WoensdagWelzijnsWeetje Gebitsverzorging