­ Influenza - KNHS

Influenza

Influenza is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het griepvirus. Vele diersoorten hebben hun eigen griepvirussen net zoals mensen.

Influenza komt met name voor in het najaar en de winter als veel paarden dicht bij elkaar op stal staan en de infectiedruk toeneemt.

Symptomen
De tijd tussen besmetting en het ontwikkelen van de symptomen is een tot drie dagen. In deze incubatieperiode zijn er nog geen symptomen zichtbaar maar kan het paard wel al virusdeeltjes uitscheiden en daarmee weer andere paarden besmetten. Het virus verspreidt zich dan ook snel door een stal heen.

Als het paard ziek wordt zijn de eerste symptomen koorts, neusuitvloeiing en hoesten (kijk onderaan deze pagina voor filmpjes over deze symptomen). Het paard wil meestal dan ook niet eten en soms krijgt het paard ook dikke benen. De symptomen variëren per paard en zijn afhankelijk van de leeftijd en of het paard gevaccineerd is. Na een dag of drie treedt meestal verbetering op. Drie tot zes dagen na de laatste symptomen kunnen paarden nog infectieus blijven voor andere paarden.
Paarden die influenza hebben gehad, hebben een herstelperiode nodig waarin het paard wel beweging krijgt maar niet getraind wordt. Hoe lang deze herstelperiode nodig is, is per paard verschillend en afhankelijk van hoe ziek het paard is geweest maar kan wel een tot drie maanden duren. Bij het te snel weer oppakken van de training kunnen de prestaties tegenvallen.

Diagnose

De diagnose kan gesteld worden door middel van een keelswab of bloedonderzoek.

Behandeling
Meestal worden paarden met influenza behandeld met een koortsremmend middel, zeker als het paard erg hoge koorts heeft of geen eetlust meer heeft. Bij secundaire bacteriële infecties is het soms nodig om ook antibiotica te gebruiken.

Verspreiding
De virus deeltjes kunnen zich verspreiden door direct contact tussen paarden maar vooral ook via de lucht als een paard hoest. Het kan ook verspreid worden via verzorgers en stalbenodigdheden.

Preventie
Er zijn vele stammen van het influenza virus, de vaccinatie wordt hierop regelmatig aangepast. De meeste paarden worden na een basisenting minimaal een keer per jaar gevaccineerd tegen influenza. Bij FEI wedstrijden en bij sommige stamboeken wordt twee keer per jaar aangehouden. De antilichamen die door de enting aangemaakt worden door het lichaam zijn na ongeveer drie maanden het hoogst en daarmee de afweer het sterkst. Vervolgens dalen de antilichamen weer langzaam. Daarom is het aan te raden de paarden in ieder geval na de zomer te vaccineren, zodat ze in de gevoelige periode het best beschermd zijn of over te gaan op twee keer per jaar vaccineren. Een gevaccineerd paard wordt niet meer ziek of heeft lichte symptomen maar kan het virus nog wel overdragen naar een ander paard. Om de infectiedruk op een stal zo laag mogelijk te houden is het raadzaam om alle paarden te vaccineren.

Complicaties
Als het paard een influenza infectie doormaakt is het slijmvlies van de voorste luchtwegen extra gevoelig voor bacteriën. Dit kan een secundaire bacteriële infectie tot gevolg hebben. Deze secundaire bacteriële infectie beperkt zich meestal tot de luchtwegen maar kan bij uitzondering ook de hartspier aantasten.


Tekst: Lieuwke Kranenburg, dierenarts Dip ECEIM, Bestuurslid GGP (Groep Geneeskunde van het Paard)

 

Lees ook:

Ander Nieuws

  • Wat doet de KNHS tijdens de coronacrisis? (7) **video**
    Wat doet de KNHS tijdens de coronacrisis? (7) **video**
  • Leren paardrijden: aanleuning en nageeflijkheid
    Leren paardrijden: aanleuning en nageeflijkheid
  • Bondscoach Andrew Heffernan: ‘Veel geleerd deze dagen’
    Bondscoach Andrew Heffernan: ‘Veel geleerd deze dagen’