­ West-Nijl virus - KNHS

West-Nijl virus

Het West-Nijl virus is een door muggen overgebracht virus dat ziekte veroorzaakt bij mensen en dieren. Het virus is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, maar inmiddels komt het ook voor in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en in delen van Europa.

Symptomen
Een West-Nijl infectie bij het paard kan volledig symptoomloos verlopen, maar kan ook algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, niet eten of wat lichte koliek geven. Soms kunnen ook neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. De spiertrillingen zijn meestal zichtbaar rond de ogen en de neus van het paard. In het ergste geval raken paarden verlamd en komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd. Ongeveer 70% van de paarden die neurologische symptomen hebben verbeteren. Het herstel kan maanden duren en er kunnen restverschijnselen overblijven, zoals bijvoorbeeld ataxie. De verschillende ziektebeelden worden veroorzaakt door verschillende stammen van het West Nijl-virus, maar ook de mate van besmetting en de weerstand van het paard speelt een rol.

Diagnose
Het West-Nijl virus kan vastgesteld worden door bloedonderzoek bij de Gezondheidsdienst voor dieren (GD). Hier wordt een screening uitgevoerd op antilichamen tegen het West-Nijl virus. Eventueel kan deze screening ook uitgevoerd worden op hersenvloeistof, dan is het nog betrouwbaarder.

Behandeling
Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijl virus. Als een paard ziek wordt kan het alleen ondersteunend geholpen worden.

Verspreiding
De verspreiding van het West-Nijl virus verloopt via muggen. Paarden en mensen kunnen geïnfecteerd raken als zij geprikt worden door een besmette mug. Het virus reservoir zit voornamelijk in vogels. Besmette vogels hebben dermate veel virus in hun bloed dat als zij geprikt worden door een mug, deze mug weer andere dieren en mensen kan besmetten. Paarden en mensen zijn zogenoemde eindgastheren wat betekent dat zij nooit zoveel virus in hun bloed krijgen dat zij via een mug besmettelijk zijn voor een ander.

Preventie
Preventieve maatregelen bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten. Het voorkomen van muggenbeten kan bijvoorbeeld door gebruik van insectenwerende middelen en vliegendekens. Het is daarnaast verstandig om stilstaand water wat een goede broedplaats voor muggen is, zoveel mogelijk te voorkomen. Er bestaat sinds de uitbraak in Amerika een vaccinatie tegen het West Nijl-virus. Paarden die veel naar het buitenland reizen voor wedstrijden wordt in ieder geval aangeraden om van deze vaccinatie gebruik te maken. Het is mogelijk om een individueel paard op een stal te vaccineren. Het is niet noodzakelijk om zoals bij andere entingen tegen bijvoorbeeld influenza de hele stal te vaccineren om zo de infectiedruk laag te houden, omdat de verspreiding zo anders verloopt. Het kan voorkomen dat het West Nijl-virus zich plotseling ook voordoet in Nederland. Dit komt door de warme en vochtige zomers die steeds vaker voorkomen, waardoor er steeds meer muggen zijn. Het virus kan via trekvogels bij onze muggen terecht komen.

Een voorbode van het West-Nijl virus zou een plotselinge vogelsterfte kunnen zijn. Het is verstandig dit te melden als het zich voordoet, zodat er gericht onderzoek naar gedaan kan worden.

Tekst: Lieuwke Kranenburg, dierenarts Dip ECEIM, Bestuurslid GGP (Groep Geneeskunde van het Paard)

Categorie: West-Nijl virus, West Nile Virus

Lees ook:

Ander Nieuws

  • Jur Vrieling beste ruiter van Jumping Amsterdam
    Jur Vrieling beste ruiter van Jumping Amsterdam
  • West Nijl-virus in Duitsland
    West Nijl-virus in Duitsland
  • Woensdag Welzijns Weetje: het West-Nijl virus
    Woensdag Welzijns Weetje: het West-Nijl virus