Doorlopende reis- en annuleringsverzekering KNHS: veelgestelde vragen

Er is ook meer informatie te vinden over de doorlopende reis- en annuleringsverzekering KNHS op onze website: www.knhs.nl/reisverzekering

Doorlopende reisverzekering

Mag iedereen de doorlopende reis- en annuleringsverzekering KNHS afsluiten?
Nee, de doorlopende reis- en annuleringsverzekering is exclusief toegankelijk voor leden van de KNHS. Deze verplichting van het lidmaatschap geldt voor tenminste één van de verzekerden die genoemd worden op het polisblad. Zolang de verzekering loopt, moet één van de verzekerden dus lid zijn van de KNHS. Daarnaast is de verzekering alleen toegankelijk voor leden die in Nederland woonachtig zijn.

Hoe kan ik aantonen dat ik verzekerd ben?
Heb je een reisverzekering afgesloten en de premie betaald, dan ben je verzekerd. Ieder jaar ontvang je per e-mail een nieuw polisblad, waarop staat vermeld welke dekkingen er zijn afgesloten en wie er allemaal verzekerd is op de polis. Je kunt dit document ook altijd inzien in je Zeker in Sport MijnOmgeving.

Kan ik mijn verzekering tijdelijk stopzetten?
De verzekering kan niet tijdelijk stopgezet worden.

Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?
De verzekering moet minimaal 1 jaar lopen. Na het eerste jaar kan de verzekering op elk gewenst moment worden stopgezet met een opzegtermijn van één maand.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?
Denk je erover om je doorlopende reisverzekering op te zeggen? Wij bespreken dit graag met je. Bel hiervoor met de adviesdesk via 088-5056855 of stuur een e-mail naar  info@zekerinsport.nl.

Ik heb mijn verzekering niet betaald. Wat nu?
Niet betaald is niet verzekerd. Als de premie niet betaald is, kunnen er aan de verzekering geen rechten worden ontleend. De betalingsverplichting blijft echter wel bestaan. In spoedgevallen kun je per direct betalen via een machtiging of via internet bankieren. De dekking wordt hersteld nadat de achterstallige premie is ontvangen.

Bij niet tijdig betalen, wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten worden opgeteld bij de kosten van de verzekering en het lidmaatschap.

Op welke wijze kan ik mijn premie voor de verzekeringen betalen?
Je kunt jouw premie per automatische incasso of per factuur/internetbankieren/iDeal betalen.

Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten?
De doorlopende reis- en annuleringsverzekering van de KNHS kan worden uitgebreid met diverse dekkingen zoals wintersportdekking of SOS Autohulp. Voor een overzicht van alle mogelijkheden kijk op onze website.

Wie kan ik bellen in geval van een calamiteit?
Als er iets misgaat tijdens de reis, dan kun je een beroep doen op ons noodnummer: 088-5056800. Bel in ieder geval ons noodnummer bij ziekenhuisopname, ongeval of ziekte, uitval van uw auto, caravan of camper. Noteer plaatsnaam en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent, voor je ons noodnummer belt.

Waar vind ik een schadeformulier voor mijn reisverzekering?
Je kunt schade melden via je Zeker in Sport MijnOmgeving. Ook kun je het formulier opvragen via een e-mail aan  info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056855. We sturen je dan per e-mail een link naar je persoonlijk online schadeformulier toe.

Is geld mee te verzekeren op de doorlopende reisverzekering?
Nee, bij de doorlopende reisverzekering is het niet mogelijk geld mee te verzekeren.

Hoe vind ik een goede arts in het buitenland?
Als je een arts nodig hebt in het buitenland, kun je bellen met de Alarmcentrale van Allianz telnr: 088-5056800. Je wordt dan doorverwezen naar een goede arts in de buurt van je vakantielocatie. Noteer de plaatsnaam en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent voordat je naar het noodnummer belt.

Ik verblijf gedurende langere tijd in het buitenland, wat moet ik doen?
De doorlopende reisverzekering is voor 60 aaneengesloten dagen per vakantie geldig. Ga je voor een langere periode dan 60 dagen op vakantie of verblijf je gedurende langere tijd in het buitenland, neem dan contact op voor deskundig advies met de adviesdesk via een e-mail aan  info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056855.

Wanneer gaat de doorlopende reisverzekering in?
De verzekerde periode start zodra je voor een reis de woning in Nederland verlaat en eindigt als je hierin terugkeert. De dekking eindigt bovendien op de 60ste dag om 24.00 uur van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijf. Als deze periode door onvoorziene vertraging buiten je wil wordt overschreden, blijft de dekking van kracht.

Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten als mijn medische kosten al volledig gedekt zijn via mijn zorgverzekering?
De doorlopende reisverzekering dekt de extra kosten die je zorgverzekering niet voor zijn rekening neemt. Dit geldt niet alleen voor medische kosten maar ook voor bijvoorbeeld de kosten die je moet maken voor je terugreis naar Nederland (en weer terug naar de vakantiebestemming) indien er iets ernstigs gebeurt met thuisblijvende familieleden.

Bij welk ziekenhuis kan ik terecht?
Neem bij ziekenhuisopname in het buitenland altijd contact op met de Alarmcentrale van Allianz telnr: 088-5056800. Zij kunnen je vertellen wat geschikte ziekenhuizen zijn in de nabijheid van je vakantiebestemming.

Kan ik bij ziekenhuisopname in het buitenland ook terecht bij een privékliniek?
Neem bij ziekenhuisopname in het buitenland altijd contact op met de Alarmcentrale van Allianz telnr: 088-5056800. De kosten van behandeling in een privékliniek zijn soms vele malen hoger dan de kosten van behandeling in een algemeen ziekenhuis, terwijl de geleverde medische zorg niet of niet navenant beter is dan in een algemeen ziekenhuis. Voordat je in een privékliniek een behandeling ondergaat, moet je dan ook altijd goedkeuring hebben van de Alarmcentrale. Heb je dat niet, dan loop je de kans dat de kosten niet worden vergoed door de reisverzekering.

Ik heb Europa-dekking, maar ik wil een week naar New York. Wat doe ik met mijn verzekering?
Je kunt de Europa-dekking omzetten naar een werelddekking. Je krijgt dan een aanvullende factuur voor deze uitbreiding, die in ieder geval tot je volgende vervaldatum geldig is. Je kunt deze dekking direct aanpassen in je Zeker in Sport MijnOmgeving .

Neem voor deskundig advies contact op met de adviesdesk via een e-mail aan  info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056855.

Wat moet ik doen in een noodsituatie in het buitenland?
Neem contact op met de Alarmcentrale van Allianz telnr: 088-5056800. Het noodnummer is er voor medisch advies, vragen over kwaliteit van zorg in het buitenland, voor alle gevallen van pech, ongeval en calamiteiten.

Biedt de doorlopende reisverzekering ook dekking bij een zakenreis, stage of vrijwilligerswerk?
Zakenreizen en stage zijn standaard niet meeverzekerd op de doorlopende reisverzekering. Het is wel mogelijk om zakenreizen, als aanvullende module tegen extra premie, mee te verzekeren op de doorlopende reisverzekering. Dit staat dan expliciet vermeld op je polisblad. Licht vrijwilligerswerk is daarnaast wel standaard meeverzekerd.

Zijn lucht-, water-, winter- en duiksporten meeverzekerd?
Luchtsporten zijn alleen meeverzekerd indien de aanvullende module Wintersport en bijzondere sporten is meeverzekerd.

Watersporten zijn wel standaard meeverzekerd op de doorlopende reisverzekering.

Voor duiken wordt onderscheid gemaakt in recreatief en technisch duiken. Recreatief duiken is standaard meeverzekerd op de doorlopende reisverzekering. Voor technisch duiken moet de aanvullende module Wintersport en bijzondere sporten zijn meeverzekerd.

Schaatsen, sleeën en langlaufen zijn ook standaard meeverzekerd op de doorlopende reisverzekering. Voor overige wintersporten moet de aanvullende module Wintersport en bijzondere sporten zijn meeverzekerd.

Of de aanvullende module Wintersport en bijzondere sporten is meeverzekerd staat expliciet vermeld op je polisblad.

NB: wedstrijdsport en de voorbereiding daarop (trainingen, ed.) zijn nooit meeverzekerd. Uitzondering hierop geldt voor paardrijdwedstijden, indien de aanvullende module Wintersport en bijzondere sporten is meeverzekerd. De paardrijd-wedstrijdsport is dan wel meeverzekerd, zolang de wedstrijden niet vallen onder de definitie van Topsport volgens de KNHS.

Moet ik alle ziektekosten zelf voorschieten?
Als het om kleine bedragen gaat, moet je de kosten wel zelf voorschieten, maar normaliter wordt een garantverklaring door de Alarmcentrale van Allianz afgegeven als het om grotere bedragen gaat.

Hoe wordt de schade afgehandeld?
Je kunt schade melden via je Zeker in Sport MijnOmgeving. Ook kun je het formulier opvragen via een e-mail aan  info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056855. We sturen je dan per e-mail een link naar je persoonlijk online schadeformulier toe. Het overgrote deel van de meldingen wordt binnen twee weken afgehandeld. Nadat je je schade online hebt ingediend, word je automatisch op de hoogte gehouden van de status van je schademelding.

Moet ik aangifte doen bij de politie bij verlies of diefstal van mijn bagage?
Je moet bij verlies of diefstal van je bagage altijd aangifte doen bij de politie.

Hoe kan ik mijn kinderen meeverzekeren?
Kinderen zijn meeverzekerd volgens de gekozen dekkingen van de hoofdverzekerde, zodra zij op de polis zijn gezet. Aanmelden kan eenvoudig via je Zeker in Sport MijnOmgeving, per mail via info@zekerinsport.nl of telefonisch via de adviesdesk op 088-5056855.

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. Ook zij moeten echter wel als verzekerde vermeld worden op het polisblad. Voor de meeverzekerde kinderen geldt dat zij het verzekeringspakket en de prolongatiedatum van de hoofdverzekerde volgen.

Waar vind ik de polisvoorwaarden?
De polisvoorwaarden zijn te vinden op onze website.

Wat zijn de kosten van de verzekeringsproducten?
De prijzen voor de reisverzekering zijn hier te vinden.

Ik heb al een ziektekostenverzekering, moet ik dan toch nog een reisverzekering afsluiten?
Het kan zijn dat je ziektekostenverzekering niet alles dekt op vakantie, of dat de ziektekostenverzekering maar tot een bepaald bedrag dekking geeft. Onze reisverzekering met de dekking geneeskundige kosten dekt alle ziektekosten, die de ziektekostenverzekering niet dekt, tegen kostprijs.

In welke landen geldt mijn doorlopende reisverzekering?
Dit is afhankelijk van je keuze: Europa- of werelddekking. Onze doorlopende reisverzekering met Europa-dekking geeft dekking voor reizen in alle landen in Europa (inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira) en de niet-Europese landen aan de Middelandse Zee, waaronder Turkije, Egypte en Tunesië. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. In Nederland ben je tevens verzekerd voor (aantoonbaar) geboekte vakanties.

Hoe kan ik iemand op de polis meeverzekeren?
Je kunt je gegevens eenvoudig zelf wijzigen via je Zeker in Sport MijnOmgeving. Natuurlijk kun je ook mailen naar  info@zekerinsport.nl of bellen met de adviesdesk via 088-5056855 voor een poliswijziging.

Welke sporten zijn meeverzekerd bij de doorlopende reisverzekering?
In de polisvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen sporten met een normaal en een meer dan normaal risico.

Sporten met een meer dan normaal risico zijn bijvoorbeeld jagen, bergbeklimmen, abseilen, speleologie, bungeejumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralight vliegen, zweefvliegen, technisch duiken, skiën, snowboarden en deelname aan paardrijwedstrijden. Deze sporten zijn alleen meeverzekerd als de aanvullende module Wintersport en bijzonder sporten is afgesloten. Of deze module is meeverzekerd staat expliciet vermeld op je polisblad.

De sporten met een normaal risico zijn wel standaard meeverzekerd op de doorlopende reisverzekering.

NB: wedstrijdsport en de voorbereiding daarop (trainingen, ed.) zijn nooit meeverzekerd. Uitzondering hierop geldt voor paardrijdwedstijden, indien de aanvullende module Wintersport en bijzondere sporten is meeverzekerd. De paardrijd-wedstrijdsport is dan wel meeverzekerd, zolang de wedstrijden niet vallen onder de definitie van Topsport volgens de KNHS.

 

Optionele module: annulering

Hoe sluit ik een annuleringsverzekering af?
Een annuleringsverzekering is af te sluiten als optionele module op je doorlopende reisverzekering. Deze kun je eenvoudig afsluiten via je Zeker in Sport MijnOmgeving. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de adviesdesk via een e-mail aan  info@zekerinsport.nl of telefonisch via 088-5056855.

Binnen hoeveel dagen na het boeken van de reis moet de annuleringsverzekering worden afgesloten?
Je kunt op elk moment een annuleringsverzekering afsluiten. Indien je de verzekering echter later dan zeven dagen na boeking van de reis afsluit, dan zijn bestaande ziektes en kwalen van verzekerde, van eerstegraads (partner, ouders, kinderen) en tweedegraads (broers en zussen, kleinkinderen, grootouders) familieleden en van huisgenoten uitgesloten.

Wat houdt de annuleringsverzekering in?
Met een annuleringsverzekering krijg je een vergoeding van de annuleringskosten als je niet op vakantie kunt gaan door een verzekerde gebeurtenis. Moet je door een verzekerde gebeurtenis je reis afbreken, dan ontvang je een vergoeding op basis van de ongenoten reisdagen.

Is een negatief reisadvies een verzekerde gebeurtenis op de annuleringsverzekering?
Nee, standaard is dit geen verzekerde gebeurtenis. In het geval van een negatief reisadvies is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw reisorganisatie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Je kunt wel de extra dekking Terreuraanslagen en natuurrampen afsluiten bovenop je annuleringsverzekering. In dat geval heb je wel dekking voor de kosten die voortkomen uit het omboeken of annuleren van je reis als je niet meer naar de oorspronkelijk geboekte bestemming kan reizen door een verzekerde situatie. De dekking is geldig als jouw reis binnen 30 dagen plaatsvindt vanaf een gebeurtenis die binnen deze dekking valt.

Is vertraging op de terugreis een verzekerde gebeurtenis op de annuleringsverzekering?
Nee, alleen vertreksvertraging op de heenreis is gedekt.

Valt het risico van ziekte, ongeval of overlijden van pleegouders en/of stiefouders onder de dekking van de annuleringsdekking?
Ja, dit risico is gedekt op de annuleringsverzekering en de doorlopende reisverzekering.

Wat moet ik doen als ik mijn reis moet annuleren?
Als je een reis moet annuleren, annuleer je de reis bij de reisorganisatie of het reisbureau. De kosten die daarvoor berekend worden, kunnen ook onder de annuleringsverzekering worden gedeclareerd.

Ik moet eerder naar huis. Is dat verzekerd?
Ja, als je eerder terug moet keren vanwege een verzekerde gebeurtenis, dan worden de extra kosten voor deze terugreis vergoed op basis van je doorlopende reisverzekering. De niet-genoten dagen krijg je vergoed op basis van je annuleringsverzekering.

Kijk voor de exacte annuleringsgronden in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn onderaan deze pagina te vinden. Neem te allen tijde vooraf telefonisch contact op met de Alarmcentrale van Allianz 088-5056800. Zij kunnen je mogelijk ook ondersteunen bij het regelen van je terugreis.