Ik ben een vrijwilliger, wat houdt de vrijwilligersregeling voor mij in?

De vrijwilligersregeling is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan het verlangen naar een duidelijke regeling voor het verstrekken van geringe kostenvergoedingen aan vrijwilligers. Vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. Met andere woorden: de vergoeding die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk hoeven niet als inkomsten aan de Belastingdienst te worden opgegeven en organisaties zijn geen loonheffing verschuldigd. Aan de vrijstelling zijn enkele voorwaarden verbonden. Om als organisatie de vrijwilligersregeling te kunnen toepassen moet aan alle twee de volgende voorwaarden worden voldaan:

a. Als vrijwilliger verricht ik de werkzaamheden niet bij wijze van beroep;

b. De betaalde vergoeding bedragen niet meer dan 5,00 euro per uur, 190 euro per maand én 1.900 euro per kalenderjaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,30/km) en onkosten bij elkaar.

Betaalt een sportorganisatie aan u uitsluitend een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, dan gelden de toets aan de maand- en jaarmaxima niet. De kosten moeten dan aantoonbaar zijn en met betalingsbewijzen geadministreerd. Let op: wordt naast de kostenvergoeding een kerstpakket, gratis lidmaatschap of ander ‘voordeel’ verstrekt (in geld of in natura), dan moet automatisch worden voldaan aan de maximale bedragen van 190 euro per maand en 1.900 euro per jaar.  

(Bedragen 2023)