Algemeen Wedstrijdreglement

In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Als KNHS vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat. In het Algemeen Wedstrijdreglement is daarom de Gedragscode Welzijn van het Paard  opgenomen (in bijlage 3) en staan in de wedstrijdreglementen allerlei voorwaarden die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per discipline en niveau. Ook kunnen paarden en pony's op alle wedstrijden van de KNHS worden gecontroleerd op ongeoorloofde middelen en zien we er zo goed mogelijk op toe dat paarden correct behandeld worden.

Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffende disciplinereglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2023 zijn:
Na de introductie van Meetmomenten tijdens de coronaperiode is gebleken dat dit voor Dressuur voorziet in een behoefte zowel voor wedstrijdorganisaties als ruiters. Organisaties hoeven geen klassement op te maken en hierdoor geen prijzen uit te reiken en maken hierbij dus minder kosten dan een reguliere wedstrijd. We hebben daarom in overleg met de KNHS-Ledenraad een advies inschrijfgeld opgenomen op de Wedstrijdtarievenlijst, dit om de toegankelijkheid van de sport te bevorderen.

Als toevoeging op het Algemeen Wedstrijdreglement heb je de Wedstrijdtarievenlijst .