Algemeen Wedstrijdreglement

In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Als KNHS vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat. In het Algemeen Wedstrijdreglement is daarom de Gedragscode Welzijn van het Paard  opgenomen (in bijlage 3) en staan in de wedstrijdreglementen allerlei voorwaarden die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per discipline en niveau. Ook kunnen paarden en pony's op alle wedstrijden van de KNHS worden gecontroleerd op ongeoorloofde middelen en zien we er zo goed mogelijk op toe dat paarden correct behandeld worden.

Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffende disciplinereglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Belangrijkste wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2024

  • Het 1.40m springen wordt toegevoegd aan de wedstrijdcategorie Breedtesport.
  • Om de uitslagen zo snel mogelijk te kunnen verwerken en inzichtelijk te hebben in Mijn KNHS is het belangrijk dat deze binnen 48 uur aangeleverd worden. De wedstrijdpakketten voorzien hier ook in.
  • Een verduidelijking dat juryleden moeten ingrijpen, en hiervoor ook het mandaat hebben, in geval dat een paard onregelmatig is en dat hiervoor geen dierenarts nodig is.
  • Verduidelijking dat wanneer een pony uitsluitend bij de paarden uitgebracht wordt er geen meethistorie in het paspoort hoeft te zijn opgenomen.
  • Verduidelijking dat indien de dierenarts een verschrijving maakt in het paspoort hij deze dient te corrigeren met zijn handtekening en stempel.
  • Wijziging termijn Influenza basisvaccinatie. Alle basisvaccinaties die gegeven worden vanaf 1 april 2024 moeten uit 3 vaccinaties bestaan. De tweede basisvaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 60 dagen na de eerste basisvaccinatie worden toegediend. De derde vaccinatie (1e booster) minimaal 120 dagen en maximaal 6 maanden en 21 dagen daarna. In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode tussen de tweede en derde vaccinatie mag het paard wel op wedstrijd worden uitgebracht met inachtneming van lid 3c van dit reglement.

Als toevoeging op het Algemeen Wedstrijdreglement heb je de Wedstrijdtarievenlijst .