Modelstatuten voor een KNHS-vereniging en KNHS-Regio's

De KNHS heeft voor ook voor regio’s en verengingen de modelstatuten herzien. Deze modelstatuten sluiten aan bij de KNHS-statuten en het Algemeen Reglement en er is hierbij rekening gehouden met de WBTR.

Zowel de modelstatuten Regio als de modelstatuten Vereniging zijn goedgekeurd in de Ledenraadsvergadering van 10 juni 2021. Je vind de modelstatuten op onze website.

Desgewenst kan een worddocument opgevraagd worden via directiesecretariaat@knhs.nl