Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking bij onbehoorlijk bestuur (plichtsverzuim, onachtzaam handelen, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring).    

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden van de vereniging of stichting van door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.