Ponymeting

Alle pony's moeten, voor ze in de sport worden uitgebracht, zijn gemeten. Tot en met achtjarige leeftijd van de pony moet dit jaarlijks plaatsvinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (bijvoorbeeld door aankoop van de pony in mei) moet de pony vóór de eerste start worden gemeten. 

De stokmaat is de hoogte van een vierkant staand paard of een pony zonder hoefijzers, gemeten van het hoogste punt van de schoft tot aan de grond.

Stokmaat en categorieën

De KNHS kent vijf categorieën:

  • Categorie A: stokmaat tot 117 cm
  • Categorie B: stokmaat van 117 cm t/m 126,9 cm
  • Categorie C: stokmaat van 127 cm t/m 136,9 cm
  • Categorie D: stokmaat van 137 cm t/m 148,9 cm
  • Categorie E: stokmaat van 149 cm t/m 156,9 cm

 

FEI-wedstrijden en internationale sport

  • Voor de nationale federaties (in Nederland de KNHS) geldt dat alleen voor pony’s in de categorie D (met maximale stokmaat van 148 cm) of lager een FEI-ponypaspoort mag worden afgegeven.
  • Tijdens FEI-wedstrijden kan de hoogte van pony’s worden gemeten. Dan wordt aangehouden dat een pony tijdens wedstrijddeelname niet hoger mag zijn dan 148 cm zonder ijzers of 149 cm met ijzers.
  • Pony’s die internationaal te groot bevonden zijn, worden ook voor de KNHS-sport in de een andere categorie (categorie E) ingedeeld. De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de KNHS-sport wordt ingedeeld. 
  • Voor het deelnemen aan internationale wedstrijden door KNHS-leden met een pony geldt dat aan de KNHS-reglementering voor wat betreft de meting moet zijn voldaan. Kijk daarvoor in het Algemeen wedstrijdreglement van de KNHS (artikel 30 en 55) of op www.fei.org voor de internationale regels (Annex XVIII).