Beroepsgroep Hippische Instructeurs

Instructie is essentieel voor de paardensport en het welzijn van ruiter en paard in het algemeen en het voortbestaan ervan. Instructie is - evenals zoveel taken in het onderwijs - een vak. Het vereist vakmanschap in brede zin. Instructeurs hebben eveneens een taak bij de veiligheid van paard en ruiter én een taak om buitenstaanders voor te lichten. De maatschappij van nu oordeelt soms zonder kennis kritisch over huisvesten, verzorgen en het berijden van paarden en pony’s. Instructeurs weten wat een verantwoorde omgang met het paard is en kunnen het welzijn ervan garanderen.

Ben jij Hippisch Instructeur, lid van de KNHS en je geeft (privé) lessen dan kun je hier terecht. De aangesloten instructeurs van de Beroepsgroep Hippische Instructeurs vormen een community. Doel van de community is belangenbehartiging, kennisdeling, kwaliteitsverhoging en dienstverlening.

De Beroepsgroep Hippische Instructeurs verbindt instructeurs en biedt advies door een panel van aangesloten adviseurs en experts. In dit panel staan de KNHS voor de sport en de FNRS als brancheorganisatie voor de hippische belangen in de sector en de overheid. Juridisch adviseur Britt Loeffen kan je bijstaan in juridische vraagstukken. Voor welzijnsvragen en advies hierover is Fenna Westerduin beschikbaar en mental coach Sanne Beijerman kan je helpen met hoe om te gaan met alle spanningen rondom de huidige situatie.

Advocaat mr. Britt Loeffen: “Het instructeurs vak kent ook juridische aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de risico’s welke een instructeur loopt als hij lesklanten bij hem op locatie laat komen? En wat als hij paarden ter beschikking stelt aan zijn lesklanten? Welke rechten (en plichten) heeft de instructeur bij ziekte? Vragen die in deze tijd van het Corona virus eens te meer spelen bij instructeurs. Sportactiviteiten zijn aan banden gelegd, maar er geldt een uitzondering voor paarden als het gaat om de noodzakelijke verzorging. Hoe deze uitzondering precies gelezen moet worden en welke ‘marge’ dat geeft aan instructeurs om nog enkele lessen te verzorgen, dat is niet tot in detail beschreven.

Dit soort vragen spelen voor iedere instructeur, ongeacht de discipline of het niveau waarop hij werkzaam is. De Beroepsgroep Hippische Instructeurs kan jou als instructeur hierbij helpen.” Britt Loeffen voorziet de Beroepsgroep van juridisch advies. Heb je vragen, leg deze dan aan de Beroepsgroep voor. 

Aanmelden bij de beroepsgroep en besloten Facebookgroep
Deelname aan de Hippische Beroepsgroep is gratis en is er voor instructeurs is op niveau 3,4 of 5 met een geldig KNHS-lidmaatschap. Op hiberoepsgroep.nl vind je meer informatie over de Hippische Beroepsgroep en kan je je aanmelden hiervoor.

Na je aanmelding kan je je aansluiten bij de besloten Facebookgroep voor Hippische Instructeurs. In deze groep worden regelmatig berichten geplaatst. Daarnaast kunnen aangesloten instructeurs makkelijk met elkaar in contact komen voor bijvoorbeeld kennisdeling en het aangaan van gesprekken met elkaar. Ook kan er gebruik gemaakt worden van kennis van experts die zich aansluiten bij de beroepsgroep. De aangesloten instructeurs vormen samen een community. Doel van de community is belangenbehartiging, kennisdeling, kwaliteitsverhoging en dienstverlening. Heb jij je aangesloten bij de beroepsgroep maar nog niet bij de Facebookgroep? Meld je aan! Let op, deze groep is exclusief voor aangesloten instructeurs van de beroepsgroep.