­ EVC-traject - KNHS

EVC-traject

Heb jij al heel veel ervaring in het op nationaal niveau lesgeven en rijden van paarden, maar heb je nooit een officiële opleiding gevolgd en dus geen diploma's? Dan is het via het EVC-traject ((Erkennen van) Eerder Verworven Competenties) misschien wel mogelijk om erkenning te krijgen in de vorm van een ORUN-diploma. Hieronder lees je de toelatingseisen voor dit traject en hoe je je kunt aanmelden.

EVC is een afkorting van (Erkennen van) Eerder Verworven Competenties. Het doel van het EVC-traject is vaststellen of de kandidaat de competenties, die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van instructeur, voldoende beheerst.

Je kunt op allerlei manieren competenties ontwikkelen. Bijvoorbeeld door in de praktijk te werken, door vrijwilligerswerk of door het volgen van opleidingen. Dit betekent dat mensen op veel verschillende manieren competenties verwerven, waarbij lang niet altijd een formele erkenning van deze competenties wordt gegeven in de vorm van een erkend diploma of certificaat.

In het EVC-traject worden de aanwezige competenties geïnventariseerd, beoordeeld en indien mogelijk erkend in de vorm van een ORUN-diploma. De beoordeling is onafhankelijk van de manier waarop de competenties zijn ontwikkeld. Met andere woorden: het gaat er niet om op welke manier de competenties zijn geleerd, maar of iemand kan bewijzen dat hij of zij de competenties bezit.

De erkenning van de competenties gebeurt op basis van een standaard. De gehanteerde standaard is de landelijke Kwalificatiestructuur Sport (KSS) voor instructeurs, trainers en coaches die door de verschillende sportbonden worden opgeleid. Voor de paardensport is de KSS aangevuld met competenties op het gebied van de paardensport, namelijk het Trainen van paarden en het Beoordelen van de geschiktheid van een paard. In het EVC-traject worden de competenties van de deelnemer afgezet tegen de eisen die in de KSS beschreven staan. Komen de aanwezige competenties overeen met de gestelde eisen, dan kan een formele erkenning volgen in de vorm van een ORUN-diploma.

Toelatingseisen
Het EVC-traject start met de beoordeling van jouw hippisch CV, je eigen vaardigheid en jouw motivatie waarom je het EVC-traject wilt doen i.p.v. de reguliere opleiding. Je hebt relevante ervaring en bent aantoonbaar 10 jaar fulltime in de paardensport werkzaam als instructeur of vergelijkbaar (denk aan 10.000 uur lesgeven). Je eigen vaardigheid moet hoger zijn dan het niveau waar je een diploma voor wilt halen. Wanneer je bijvoorbeeld gaat voor Wedstrijdsport Dressuur, moet je meerdere paarden in het ZZ-Z hebben gereden. Als de toetsingscommissie je ervaring positief beoordeelt, word je uitgenodigd voor een digitale theorietoets en een intakegesprek.

De theorietoets maakt duidelijk of je voldoende theoretische kennis hebt en tevens het vakjargon beheerst. Als je de toets niet haalt, kun je die nog tweemaal herkansen. De inhoud van de toets is gebaseerd op de lesstof van de desbetreffende instructeursopleiding.

In het intakegesprek wordt vastgesteld of je over voldoende kennis, inzicht en ervaring beschikt om deel te kunnen nemen aan het EVC-traject.

Tijdens het intakegesprek krijg je ook advies voor het vullen van je portfolio. Jouw competenties bewijs je namelijk in eerste instantie middels de digitale portfolio: Een digitale ‘map’ met bewijsmateriaal. Daarna volgt nog een praktijkexamen en een reflectiegesprek met twee examinatoren.

PVB’s (Examens)

  1. Praktijkexamen PVB 3.1 Geven van lessen. Lesgeven op het niveau waarvoor is ingeschreven.

Kosten
€150,-  voor het intakegesprek en als je wordt toegelaten, betaal je aanvullend €475,- .

Lesmateriaal
Over het lesmateriaal van de opleiding krijg je advies tijdens de uitnodiging voor het intakegesprek.

Aanmelden

Op dit moment is het niet mogelijk om je aan te melden voor het EVC traject. Zodra de inschrijving wordt heropend, kun je dat hier lezen

Schematisch ziet het EVC-traject er als volgt uit:

  

Ander Nieuws

  • Nederlandse successen bij CDI Exloo
    Nederlandse successen bij CDI Exloo
  • Dinja van Liere derde bij wereldbekerdebuut in Herning
    Dinja van Liere derde bij wereldbekerdebuut in Herning
  • Harrie Smolders met Monaco vijfde in Grote Prijs GCT Samorin
    Harrie Smolders met Monaco vijfde in Grote Prijs GCT Samorin