KNHS Ledenraad stemt in met jaarplan en begroting 2024

Ermelo (KNHS) – Op donderdag 16 november jl. kwam de KNHS-ledenraad voor de 88ste keer in haar bestaan bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. Tijdens deze vergadering werden het door het KNHS-bestuur gepresenteerde jaarplan en de begroting voor 2024 unaniem goedgekeurd.

Voorzitter Cees Roozemond opende zoals gebruikelijk de vergadering met de nodige formaliteiten en het doornemen van de notulen van de vorige bijeenkomst in juni. Deze notulen werden geaccordeerd. 

Voortgangspresentatie
Theo van der Meulen, financieel directeur van de KNHS startte de voortgangspresentatie waarin hij liet zien waar de werkorganisatie op dit moment mee bezig is. Een belangrijk thema is een toekomstbestendige paardensport met veel aandacht voor paardenwelzijn, politieke lobby en het imago van de paardensport bij het grote publiek. Zo is de KNHS elke twee weken in Den Haag om lobby te voeren op de voor de paardensport belangrijke thema’s. Een welverdiende boost voor het imago van de paardensport was de deelname van TeamNL paardensport aan het populaire RTL4-programma ‘Het perfecte plaatje’. Manager communicatie, marketing & sponsoring, Esther Hendriksen, vertelde hoe de KNHS sinds januari dit jaar bezig is om dit programma, met meer dan 2 miljoen kijkers per aflevering, naar het KNHS-centrum te krijgen. Doel van de KNHS is om het Nederlandse publiek een positief beeld te geven van de liefdevolle band tussen ruiter en paard. Gerard Arkema, manager wedstrijdsport vervolgde de presentatie met een terugblik op de KNHS-congresweek welke in de eerste week van november plaats vond op het Nationaal Hippisch Centrum. Tijdens deze week werden maar liefst zeven congressen georganiseerd. Het ene congres trok meer bezoekers dan het andere, maar de reacties waren zeer positief. Een korte aftermovie werd aan de Ledenraad getoond.

Jaarplan 2024
Het voorgestelde jaarplan voor 2024 werd kort toegelicht. De belangrijkste focuspunten zijn: 1. paardenwelzijnslat en -kennis omhoog in de gehele sport, 2.vervolg ingezette vernieuwing van de wedstrijdsport, 3. individuele en teammedailles op de Olympische Spelen in Parijs, 4. de maatschappelijke waarde van het paard steeds nadrukkelijker positioneren en beïnvloeding politieke besluitvormging in Den Haag, 5. online beleving KNHS verder verbeteren: na nieuw knhs.nl, nu een nieuwe Mijn omgeving voor officials, 6. jong KNHS verder positioneren in onze vereniging, 7. stabilisatie van de daling van het aantal leden en 8. het realiseren van een financieel 0+ resultaat. Het jaarplan werd unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Begroting 2024
Penningmeester Jan Sonneveld gaf de vergadering een korte toelichting voor hij het woord gaf aan Financieel directeur Theo van der Meulen. Voor 2024 is het met de enorme inflatie van de afgelopen twee jaar onvermijdelijk dat er ook bij de KNHS een prijsstijging wordt doorgevoerd. Met een tariefsverhoging van 7% voor 2024 is men er gelukkig wel in geslaagd de totale prijsverhoging over de afgelopen vier jaar ruim onder inflatie over deze periode te houden. In de begroting van 2024 wordt gerekend op een klein negatief resultaat (-10K). 

Ledenraadslid en voorzitter van KNHS-regio Zuid-Holland, Arie Hoekstra, gaf namens de Financiële Commissie aan dat er in de begroting van 2024 de nodige uitdagingen zitten. Ook gaf hij aan dat hij het overleg tussen Financiële Commissie, Bestuur en MT altijd open, transparant en positief constructief ervaart. De komende jaren moet er veel aandacht zijn voor een goede balans tussen de baten en de lasten. Zowel aan de kant van de baten als aan de kant van de lasten zijn er onzekerheden en risico’s. Naast het doorvoeren van de nodige bezuinigingen moet er gekeken worden naar de inkomsten kant. Tot slot gaf Hoekstra aan om na te denken over een modernisering van de organisatiestructuur van de KNHS als vereniging. De Financiële Commissie adviseerde vervolgens positief over de voorgelegde begroting voor 2024.   

Met een woord van dank door voorzitter Roozemond werd de begroting van 2024 en de bijbehorende tarievenlijst vervolgens vlot goedgekeurd en er werd officieel decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid aan het bestuur. 

Jan Markink nieuw lid KNHS-bestuur
Politiek zwaargewicht Jan Markink werd unaniem benoemd als nieuw lid van het KNHS-bestuur met de aandachtsgebieden welzijn en recreatie. Namens de vertrouwenscommissie sprak ledenraadslid Justus Valk uit dat zij een bijzonder aangenaam gesprek met Jan Markink hadden gehad, dat hij een grote staat van dienst heeft en een politiek zwaargewicht is. De vertrouwenscommissie heeft veel vertrouwen in Markink. Na deze lovende woorden werd het toetreden van Jan Markink aan het KNHS-bestuur unaniem geaccordeerd door de Ledenraad.

Daarnaast waren er de volgende herbenoemingen: mr. B. Loeffen en mevrouw drs. A. Pen voor het Tuchtcollege, mevrouw mr. A.W. van Dooren-Korenstra, mevrouw mr. J. Petrie en de heer P.M. Wiersinga voor de Raad van Appèl en mevrouw mr. M. Blackstone-Rosie, mevrouw mr. F. de Reus en mevrouw M. Reibestein voor de Commissie van Beroep.

Rondvraag
Tim Moesman hield een pleidooi om te overwegen opnieuw tot de Sectorraad Paarden (SRP) toe te treden. Voorzitter Cees Roozemond gaf aan dat de KNHS de zorgpunten die er zijn heeft gedeeld met de SRP en altijd bereid is om het gesprek aan te gaan om tot een slagvaardiger en effectievere SRP te komen.

Geert van Wijlick, voorzitter van het recreatieforum, vroeg meer aandacht voor recreatieve leden. Hoe gaan we er voor zorgen dat recreatieve leden lid willen zijn en blijven van de KNHS? Een goed thema om samen met Bestuur en Ledenraad over door te praten.

Patrick Berends, voorzitter van het dressuurforum vroeg of de KNHS zich hard kan maken voor een lobby in Den Haag om de wegenbelasting voor kleine veewagens en het BTW-tarief op fourage laag te houden. Aangegeven werd dat deze lobby momenteel bezig is.

 

 

Foto: Jan Markink opgenomen in het KNHS-bestuur.