Nieuwe voorzitters Voltige- en Enduranceforum

Het Voltige- en Enduranceforum krijgen beide een nieuwe voorzitter. Nienke de Wolf (Voltigeforum) heeft na 9 jaar het stokje overgedragen. Iris van der Horst (Enduranceforum) ook aangegeven had niet meer verkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Daarom moest er voor beide fora gezocht worden naar een nieuwe voorzitter.

Uit de sollicitaties hebben beide fora hun kandidaat-voorzitter voorgedragen aan het KNHS-bestuur, die belast is met de formele benoeming. Tijdens de afgelopen bestuursvergadering zijn beide voorgedragen kandidaat-voorzitters unaniem overgenomen en in functie benoemd.

Dit betekent dat tijdens de afgelopen Voltigeforumvergadering is de voorzittershamer overgedragen aan Rob de Bruin en zal Denise Dickhoff de voorzittershamer de komende vergadering van het Enduranceforum al hanteren. Beiden zijn op dit moment al lid van het forum en zijn dus goed ingewerkt in de materie. 

Het KNHS-bestuur wenst beiden veel succes in hun nieuwe rol!