Paard&Politiek: verkiezingen

De landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden komende woensdag 22 november 2023 plaats. In de aanloop naar de verkiezingen wordt er veel gedebatteerd over belangrijke thema’s. De KNHS heeft politiek adviesbureau Publieke Zaken gevraagd de verkiezingsprogramma’s te analyseren en standpunten met betrekking tot de thema’s sport en paarden/dieren(welzijn) van de verschillende partijen kort en bondig op een rij te zetten. Onderstaand een overzicht van de twaalf meest relevante partijen.

 

 

Lobby KNHS
De KNHS volgt de politiek op de voet en voert lobby om de belangen van paardensporters te behartigen op voor de paardensport belangrijke thema’s. 

Sport gaat niet vanzelf
De verenigde sportsector waar de KNHS onderdeel van is heeft op 28 oktober 2023 met een open brief in een aantal landelijke dagbladen een oproep gedaan aan de politiek in Den Haag om sport structureel en kabinetsperiode-overstijgend breed in te zetten als beleidsinstrument, onder het motto 'Sport gaat niet vanzelf’. (Klik hier).

De positieve maatschappelijke impact van sport en bewegen wordt onvoldoende benut, vinden de gezamenlijke sportaanbieders en -organisaties. Er zijn grote uitdagingen in de samenleving op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, en polarisatie, waar sport op vele manieren kan bijdragen aan oplossingen.

Een ruime meerderheid van de inwoners van Nederland wil dat de overheid meer investeert in sport en bewegen. De mentale gezondheid van met name jongeren weegt hierbij het zwaarst. De paardensport is één van de sporten die een bewezen positieve invloed heeft op de mentale ontwikkeling van jongeren.

Effecten Prinsjesdag
Het demissionaire kabinet heeft tijdens Prinsjesdag op de valreep voor de verkiezingen belastingmaatregelen gepresenteerd (pakket Belastingplan 2024) die de paardensector raken. Het gaat onder meer om het voornemen om met ingang van 2025 het BTW percentage op paardenvoer en stro met 12 procent te verhogen (van 9 naar 21 procent). 

Ook wil het demissionaire kabinet de motorrijtuigenbelasting voor paardenvervoer vanaf 2026 verhogen naar voltarief. Het gaat om particuliere voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoeren van paarden. Eigenaren van deze voertuigen betalen dan niet 25% (kwarttarief) maar het volledige tarief dat ook geldt voor een personenauto.

Het verkiezingsreces loopt tot en met woensdag 22 november 2023. De KNHS blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en gaat in gesprek met politici over deze thema’s.